Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

Pilot controles uitvoering PAS gestart

Nederlandse provincies gaan in een pilot controles uitvoeren op het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Na evaluatie van de pilot in april voeren de provincies de controle als reguliere controle uit. Bij het ingaan van het PAS op 1 juli 2015 hebben de provincies afgesproken dat activiteiten die vergund worden volgens het PAS binnen twee jaar moeten zijn gerealiseerd. Als dat niet gebeurt, kunnen provincies de verstrekte ontwikkelingsruimte (gedeeltelijk) intrekken.

Reageren met zienswijze

Bij de controles stelt de provincie vast in hoeverre het vergunde initiatief is gerealiseerd. Bij geen of onvolledige realisatie merkt de provincie de situatie aan als niet akkoord en stuurt vervolgens een brief naar de ondernemer. Hierin staat het voornemen om de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken. Het betreffende bedrijf krijgt de mogelijkheid om hierop te reageren met een zienswijze.

Evenwicht natuur en economische activiteiten

Met de PAS bewaken provincies het evenwicht tussen natuur en economische activiteiten. Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben de provincies een gezamelijke aanpak ontwikkeld, ‘Aanpak Tweejaarstermijn Programma Aanpak Stikstof’.

Beheer
WP Admin