Groenbemesters

Gewassen moeten voor een evenwichtige groei op het juiste moment voldoende nutriënten uit de bodem op kunnen nemen. Strengere bemestings- en uitspoelingsnormen maken dat er weinig ruimte is voor extra bemesting om acute tekorten aan te vullen. Voeden van de bodem met organische stof en een goede bodemstructuur is belangrijk opdat het gewas altijd genoeg mineralen uit de grond vrij kan maken. De teelt van groenbemesters brengt deze voordelen met zich mee. Het onderwerken van groenbemesters zorgt namelijk voor veel organische stof in je bodem. Daarbij helpt groenbemesting bij het voorkomen van verstuiving en verslemping.

Artikelen over bemesting en groenbemesters

Beheer
WP Admin