PluimveeNieuws

Nederlander positief over Kip van Morgen

Amsterdam – Bijna twee derde (65 procent) van de consumenten stemt in met de afspraken die zijn gemaakt tussen producenten en supermarkten over de Kip van Morgen.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Natuur en Milieu naar het draagvlak voor afspraken over diervriendelijker en duurzamer geproduceerd kippenvlees. Voor dit onderzoek zijn 519 mensen ondervraagd.

Eenzelfde aandeel (64 procent) vindt het positief als bedrijven en milieu- en dierenwelzijnsorganisaties afspraken kunnen maken over welke kip te koop is in de supermarkten. Een iets kleinere meerderheid (64 procent) staat er positief tegenover als supermarkten, kipproducenten en milieu- en dierenwelzijnsorganisaties in samenwerking kunnen bepalen welk type kip wordt aangeboden aan de consument.

ACM: onderlinge afspraken gaan te ver

In januari oordeelde de ACM (Autoriteit Consument en Markt) dat de onderlinge afspraken tussen supermarkten, producenten en verwerkers over de Kip van Morgen te ver gingen. Onder meer omdat die afspraken concurrentie beperken. Onderdeel van die afspraak is dat op regulier geproduceerd kippenvlees op termijn uit de schappen wordt gehaald. Donderdagmiddag was er een hoorzitting van de Tweede Kamer over het rapport van de ACM over de Kip van Morgen.

Consument positief over regelgeving

Overigens vindt een meerderheid (57 procent) van de ondervraagden het positief als de overheid via wetgeving kan bepalen welke kip aan consumenten aangeboden mag worden. En vindt een ongeveer even grote groep (56 procent) het positief als supermarkten alle soorten kippenvlees kunnen aanbieden en dat de keuze bij de consument ligt.

Ruim een vijfde van de mensen (22 procent) vindt dat de ACM moet optreden als producenten en supermarkten zouden afspreken voor welke prijs diervriendelijker en duurzamer kippenvlees te koop is en een iets minder groot aandeel (18 procent) vindt dat de ACM de Kip van Morgen moet verbieden als de afspraken zouden kunnen leiden tot een hogere prijs voor kippenvlees.

Beheer
WP Admin