<em>Foto: Penn Communicatie</em> PluimveeNieuws

NCD-vaccinatie blijft verplicht

Het vaccineren tegen Newcastle disease (NCD) blijft verplicht voor Nederlandse pluimveehouders. Dat schrijft staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam in antwoord op vragen van Helma Lodders over de noodzaak hiertoe.

Het is van groot belang dat commercieel gehouden pluimvee door vaccinatie beschermd wordt tegen Newcastle disease (NCD) ter bescherming van diergezondheid, om schade te voorkomen en om de exportpositie van Nederland te behouden, aldus Van Dam.

Geen eenduidig beleid EU

Lodders stelde vragen over het feit dat er binnen Europa geen eenduidig beleid gevoerd wordt omtrent het vaccineren tegen NCD. Dat leidt ertoe dat het beleid tussen de lidstaten uiteen loopt, waarbij Nederland de vaccinatie verplicht stelt, met bijbehorende kosten.

Breed draagvlak in Nederland voor vaccinatie NCD

Gezien het feit dat het virus regelmatig in gehouden duiven wordt aangetroffen noemt Van Dam het van groot belang dat commercieel gehouden pluimvee door vaccinatie beschermd blijft. In Nederland is in het pluimveebedrijfsleven breed draagvlak voor de NCD-vaccinatie, zo stelt de staatssecretaris. Hij wijst er verder op in zijn brief dat hoewel de laatste besmetting in Nederland uit 1992 dateert, er verder in Europa nog regelmatig besmettingen gemeld worden, waaronder op 3 Bulgaarse pluimveebedrijven dit jaar.

NCD zeer besmettelijk voor pluimvee

De ziekte van Newcastle wordt ook pseudovogelpest genoemd, en is zeer besmettelijk voor pluimvee. Symptomen van de ziekte zijn afhankelijk van de virusstam. Bij de meest agressieve variant kunnen massale sterfte en zenuwverschijnselen optreden.

Beheer
WP Admin