Foto: Anne van der Woude PluimveeNieuws

‘Mogelijk meer uitstoot bij Beter Leven-kip’

De omschakeling van reguliere kip naar Beter Leven-kip met 1 ster leidt mogelijk niet tot vermindering van de ammoniakuitstoot. Misschien is er zelfs een hogere emissie. Dat stelt LTO op basis van nog niet gepubliceerd onderzoek van Wageningen University & Research.

Bij de switch naar de productie voor het dierenwelzijnsconcept Beter Leven stappen pluimveehouders over op een lagere bezetting en dus minder dieren. Een lagere uitstoot zou dus voor de hand liggen. LTO stelt echter op de website dat uit eerste gesprekken met Wageningen UR over de impactstudie die in opdracht van de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens wordt uitgevoerd, gebleken is dat van een afname geen sprake is. “Wanneer er daadwerkelijk meer ammoniak wordt uitgestoten, voorziet de Regiegroep grote problemen voor pluimveehouders en een vertraging in de omschakeling naar Beter Leven 1 ster kip. De Regiegroep vraagt daarom acute steun en helderheid vanuit overheden” aldus LTO, dat zelf in de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens vertegenwoordigd is.

Vleesveehouders moeten omschakelen

Jumbo is voor het verssegment al volledig overgestapt op kip met minimaal 1 ster van het Beter Leven-keurmerk. Albert Heijn volgt in oktober. Andere retailers en sommige foodservicebedrijven hebben eveneens toezeggingen over omschakeling op Beter Leven-kip gedaan. Om die te kunnen nakomen, moet een aanzienlijk deel van de Nederlandse vleeskuikenhouders omschakelen. Dat betekent onder meer dat ze een overdekte uitloop dienen te bouwen.

Vergunningen aangevochten

LTO vreest echter dat reeds verleende vergunningen voor de bouw van de overdekte uitloop zouden kunnen worden aangevochten en er een nieuwe PAS-situatie zou kunnen ontstaan. “Een volkomen ongewenste situatie met als gevolg dat de omschakeling door de pluimveesector vertraging kan oplopen”, aldus LTO.

Rav-factoren

De organisatie heeft ervoor gekozen om de informatie nu al met de leden te delen om ze te waarschuwen voor de situatie waar ze mogelijk in terechtkomen. Daarbij komt dat pluimveehouders ook te maken krijgen met de uitspraak van afdeling Bestuursrecht van Raad van State. Die oordeelde op 7 september dat het niet zeker is of emissiebeperkende technieken voor de reductie zorgen die in de Regeling ammoniak en veehouderij (de Rav-lijst) vermeld staat. De Rav-factoren kunnen daarom niet gebruikt worden bij het bepalen van de stikstofemissie.

Reacties

  1. Wiersma, ook bij de reguliere zijn de stallen droog. die hebben ook een hele sprong gemaakt ten opzichte van vroeger. Feit is wel dat de uitstoot per kg product veel meer is dan bij reguliere vleeskuikens. Meer voer, meer stoken, meer onkosten per kg product. Dus wat noem jij onzin!!!

  2. Wat een onzin, lagere bezetting en veel drogere stallen dus minder ammoniak.
    Vroeger kon je de kuikens goed ruiken nu niet meer door rul en droog strooisel.
    Ze zoeken altijd een stok om mee te slaan, maar gaat bij deze niet op!

    1. En wat ik eigenlijk veel erger vind is dat de consument geen keus meer heeft. De mensen met een kleine inkomen kan de 1 ster niet betalen en neemt wat anders. Dat is dan een rook worstje of iets dergelijks. En we zijn al te zwaar. Kip is een gezond stukje vlees . Als ze naast elkaar in de schappen lagen werden die van jouw niet verkocht. Kijk wat er nu in Duitsland gebeurd. Daar verdwijnen ze uit de schappen!

Beheer
WP Admin