Piet Adema tijdens de persconferentie op 3 oktober. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Minister Adema: rust, duidelijkheid en zekerheid nodig

Rust, duidelijkheid en zekerheid. Dat wil Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bieden aan boeren en tuinders.

“Ik wil boeren en hun gezinnen weer de ruimte geven om te kunnen denken aan de toekomst.” De woorden ‘rust, duidelijkheid en zekerheid’ sprak Adema ettelijke malen uit. Het ministerie duidde hij nog aan als ‘landbouw, natuurbeheer en visserij’. Met die boodschap begon Piet Adema maandag 3 oktober zijn eerste kennismaking met de parlementaire pers, nog voordat hij door Koning Willem-Alexander was beëdigd in zijn nieuwe functie.

Doelen coalitieakkoord

Adema zei dat hij ‘heel graag met de boeren, de tuinders en de vissers aan de slag gaat om aan de toekomst vorm te geven. Niet alleen voor de komende paar jaar, maar voor decennia’. De nieuwe minister ging niet in op de vraag of er geschoven kan worden met de doelen die in het coalitieakkoord zijn gesteld.

Hij zegt met overtuiging de stap te zetten, al heeft hij daarover wel een lastige beslissing moeten nemen – ook voor zijn gezin. Hij heeft gezien met welke gevolgen de ministers Christianne van der Wal en Carola Schouten in de persoonlijke levenssfeer te maken krijgen. Dat heeft hij zwaar laten meewegen, aldus de in Friesland woonachtige minister. Hij zegt in Friesland te blijven wonen.

De sector verdient het dat bestuurders een stap naar voren zetten

“Ik ben ervan overtuigd dat het nodig is dat ik nu deze stap naar voren zet om met de boeren aan de slag te gaan. De sector verdient het dat bestuurders een stap naar voren zetten.” Adema voert aan dat hij tussen de boeren leeft en werkt. Zijn broer is boer geweest. “Deze sector is belangrijk voor het platteland, voor landschapsbeheer, voor natuuronderhoud en niet in de laatste plaats voor onze voedselvoorziening.”

“De problemen zijn groot, er is polarisatie in dit land. We zullen allemaal, mét elkaar de schouders eronder moeten zetten. Dat kan ik niet alleen. We hebben elkaar nodig: de agrarische sector, de politiek de samenleving.”

“Ik ga snel aan de slag. Volg mij en beoordeel me straks op mijn daden.”

Medeauteur: Lydia van Rooijen

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin