PluimveeNieuws

Minder vaak onderzoek dioxine bij binnengehouden kippen

Zeist – IKB-bedrijven met binnengehouden kippen hoeven niet meer van elk koppel hennen eieren te laten onderzoeken op aanwezigheid van dioxine en pcb’s, maar mogen volstaan met één onderzoek per twee koppels.

De reden voor de frequentieverlaging is dat het risico op deze schadelijke stoffen in eieren van binnengehouden kippen heel klein is. Op enkele gevallen per jaar na liggen de gevonden gehalten aan dioxine en pcb’s in eieren beneden de wettelijke grens van 2,5 picogram per gram vet. In 95 procent van de onderzoeken is het lager dan 1 picogram. In de 5 procent van de uitkomsten tussen 1 en 2 picogram betreft het in negen van de tien keer vrije uitloop en bio. Nu moet dit onderzoek gebeuren tussen 25 en 30 weken leeftijd. Dat verandert in een advies om dat aan het eind van een ronde te laten doen.

Monitoring

Het onderzoek tot nu toe was bedoeld om de ‘dioxine-status’ van een koppel te bepalen. Er was gekozen om dat zo snel mogelijk in de ronde te doen, want als het gehalte aan het eind wordt onderzocht en het blijkt te hoog te zijn, dan zijn de eieren al in consumptie gebracht. Het onderzoek bij binnengehouden kippen is vanaf nu meer een monitoring (vinger aan de pols houden) en niet bedoeld om, zoals bij uitloop en biologisch, een soort garantie voor dat koppel af te geven. Bij monitoringsonderzoek eens per twee ronden is de kans om dioxine/PCB’s te vinden groter zo laat mogelijk in de ronde.

Beheer
WP Admin