Partner
Foto: Michel Pen AkkerbouwPartner

Minder spuitrondes, toch betere bescherming tegen phytophthora

Verduurzaming in de akkerbouw is onderzoeken hoe we met inzet van minder middelen phytophthora kunnen voorkomen. Zo heeft Corteva afgelopen jaar door PPO Lelystad laten onderzoeken welke bijdrage Zorvec hieraan kan leveren.

In de proef zijn de standaardmiddelen vergeleken met Zorvec. De standaardmiddelen werden gespoten op een zevendaagse interval, Zorvec op een tiendaagse interval. Langs de proef lagen onbehandelde rijen die kunstmatig geïnfecteerd werden. Dit om de phytophthora-druk in de proef op te voeren, zodat de middelen goed met elkaar zijn te vergelijken.

De resultaten laten zien dat de Zorvec-bespuitingen om de tien dagen een zeer goed resultaat geven tegen phytophthora. Terwijl andere middelen met vier bespuitingen om de zeven dagen minder effectief waren. Zorvec geeft zelfs met een langer spuitinterval een betere bescherming tegen de schimmelziekte.

Bekijk de video van het proefveld bij PPO Lelystad in 2020.

Middelen efficiënt inzetten

Middelen zo efficiënt mogelijk inzetten, is ook het streven van Michel Pen, meewerkend voorman bij het bedrijf Agro Giethoorn in het Overijsselse Giethoorn. Daarom past Zorvec goed bij de strategie van dit bedrijf.

Agro Giethoorn bewerkt ongeveer 450 hectare grond. Op 275 hectare teelt het bedrijf aardappelen voor frites en chips. De teelt van de aardappelen vindt plaats in zowel de uitgestrekte Giethoornse polder als nabij houtwallen in Friesland en Drenthe. Het risico op phytophthora verschilt daardoor sterk per perceel. Het zijn met name de phytophthora-stammen EU-36 en EU-37 die ze tegenkomen.

Eén of twee spuitronden minder

Agro Giethoorn gebruikte de afgelopen twee jaar Zorvec ter voorkoming van phytophthora. Het bedrijf is zeer tevreden over het resultaat. “Wij werken hier met betaalde arbeid. We sparen één of twee spuitrondes uit ten opzichte van reguliere middelen. Daardoor is het middel per saldo voordeliger in vergelijking met onze vorige standaard. We zijn ook blij dat er nu met Zorvec Endavia een kant-en-klaar formulering is. 0,4 liter per hectare werkt handig voor ons.”

Hoe Pen het middel Zorvec inzet, hangt af van de infectiedruk. “Bij een hoge druk kiezen we voor een blok van drie bespuitingen. Dat is het meest effectief blijkt uit onderzoek. Is de druk lager, dan wellicht twee blokken van twee bespuitingen.”


Beheer
WP Admin