AlgemeenNieuws

Minder MRSA op gesloten varkensbedrijven in België

Brussel – Bedrijven met zowel zeugen als vleesvarkens hebben minder MRSA op het bedrijf dan bedrijven die alleen vleesvarkens hebben.

Dit melden onderzoekers van het Belgische centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA-CERVA). In de studie werd de aanwezigheid van de methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) op 50 varkensbedrijven verspreid over België onderzocht. In totaal werden 1.500 varkens op zowel gesloten bedrijven (zeugen en opfok) als alleen opfokbedrijven gescreend op de aanwezigheid van MRSA.

Bij 663 varkens (44 procent) van 34 bedrijven (68 procent) werd MRSA aangetoond. Op de opfokbedrijven werd MRSA op 94 procent van de bedrijven gevonden en op 56 procent van de gesloten bedrijven. Op de gesloten bedrijven werden de meeste MRSA gevonden in biggen (41 procent). Dat is een stuk hoger dan in zeugen (26 procent) en vleesvarkens (26 procent). Ter vergelijking: in Duitsland is meer dan de helft van de vleesvarkensbedrijven besmet met MRSA. In Nederland is MRSA aanwezig op minstens 70 procent van alle varkensbedrijven.

Alle gevonden MRSA-bacterien op de Belgische bedrijven waren van het type ST398 (de veegerelateerde vorm van MRSA) en waren allen resistent tegen het antibioticum tetracycline. Daarnaast was 97 procent ook resistent tegen trimethoprim, lincosamiden (73 procent), macroliden (56 procent), aminoglycosiden (48 procent) en fluoroquinolonen (32 procent). In 63 procent van alle gevonden MRSA-bacterien was sprake van resistentie tegen meerdere typen antibiotica (multiresistentie).

Het onderzoek is gepubliceerd in de november editie van het wetenschappelijke tijdschrift Microbial Drug Resistence.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin