Laden van drijfmest. - Foto: Wout van Assendelft RundveeNieuws

Met drijfmest minder uitspoeling dan met kunstmest

Bij gebruik van dierlijke mest op grasland spoelt minder nitraat uit dan bij gebruik van kunstmest in de vorm van kalkammonsalpeter (kas). Dat blijkt uit Wagenings onderzoek.

In een tweejarige veldproef werd 60% van de kunstmestgift vervangen door runderdrijfmest. Dat leidde tot een vermindering van de nitraatuitspoeling met 35 tot 40%.

Bij een vergelijking tussen bemesten met alleen KAS en alleen drijfmest was het verschil nog groter: in het eerste seizoen nam de gecorrigeerde concentratie nitraat in grond- en oppervlaktewater af met 74%; in het tweede jaar was dat 57%.

De proef is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en Onderzoekscentrum B-ware. Het onderzoek vond plaats op grasland op uitspoelingsgevoelige zandgrond met een drijfmestgift die twee keer boven de EU-norm ligt.

Minder dierlijke mest aanwenden

De politiek heeft beslist dat veehouders de komende jaren minder dierlijke mest mogen aanwenden. Dat door het wegvallen van derogatie de nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater afneemt, blijkt niet uit dit onderzoek, eerder het tegenovergestelde.

Volgens onderzoeker Herman de Boer van Wageningen Livestock Research heeft blijvend grasland al een relatief lage uitspoeling. Bij een hoger aandeel drijfmest blijkt de uitspoeling nog lager. “Afbouw van het huidige aandeel drijfmest en aanvullen met minerale meststoffen zal op grasland de nitraatuitspoeling niet verlagen, maar verhogen.”

Groter verschil na droog seizoen

Uit het onderzoek blijkt verder dat het verschil groter is na een droog seizoen. In het eerste jaar was het droog en lagen nitraatconcentraties op 73 milligram per liter bij alleen KAS en 41 milligram wanneer 60% van de drijfmest werd vervangen. Na het tweede (natte) jaar was dit respectievelijk 49 en 32 milligram per liter.

De afbouw van derogatie vindt plaats tussen 2023 en 2026. In die jaren gaan derogatiebedrijven op zandgrond terug van 220 naar 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare, elders van 240 naar 170 kilo.

Reacties

  1. Tijd voor andere mensen/ambtenaren die in Brussel het verhaal wel duidelijk vertellen.

    En een groot onderzoek naar waarom de kunstmestindustrie zo geholpen wordt. Wie heeft daar belang bij…..

  2. bij een onderzoek met rundvee drijfmest +gescheiden vleesvarkensmest t.o.v. rundveedrijfmest met kunstmest is de uitkomst in de zelfde lijn als bovenstaand.
    Volgens mij helpt het niet, hoeveel we ook onderzoeken dat mest zeker niet slechter is dan kunstmest ze doen er geen donder mee. Hebben we het nog niet eens over het gas verbruik voor kunstmest en afvoer van de mest.

    1. Zeker farmerbn, maar lagekosten kringloop bedrijven hebben een hekel aan mee-eters, en die liggen op de loer met afschaffen derogatie.

  3. Grote kans dat dit onderzoek in de onderste bureaula belandt.., ipv dat de minister samen met comm kundige meststoffen naar Brussel afreist om derogatie te verdedigen.

Beheer
WP Admin