Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

LNV onderzoekt opties voor minder transport jonge kalveren

Landbouwminister Piet Adema kijkt naar mogelijkheden om kalvertransporten op jonge leeftijd te beperken.

Het ministerie van landbouw wil nog dit jaar met een aantal gesubsidieerde pilots beginnen waarbij kalveren langer op melkveebedrijven worden gehouden. Hij erkent dat dit een andere werkwijze met zich mee brengt. Adema wijst erop dat er in Duitsland ook regelgeving is waarbij kalveren pas op latere leeftijd vervoerd mogen worden.

Zorgen vanuit Van der Plas

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas maakt zich grote zorgen. Ze benadrukt dat melkveebedrijven helemaal niet zijn ingericht op de zorg voor de jonge kalveren en vreest dat dit nadelige gevolgen heeft voor het welzijn van de kalveren. Ze roept de minister op geen besluitvorming te nemen op basis van emotie, omdat het er zo leuk uit ziet als een kalfje bij de koe loopt. Bovendien ondergraaft wetgeving op dit punt volgens haar de mogelijkheid voor ondernemers om het houden van kalveren op het bedrijf als verdienmodel in te vullen, zoals bij het marktconcept Kalverliefde-melk gebeurt. Ook VVD-er Thom van Campen vraagt de minister nadrukkelijk rekening te houden met de bedrijfseconomische gevolgen hiervan.


Adema begrijpt de zorgen. “We moeten niet hebben dat de agrarische sector een nog grotere brij aan regelgeving over zich heen krijgt waardoor het verdienmodel nog verder achteruit gaat. Dat is afgelopen jaren al genoeg gebeurd”, zegt Adema.

Beheer
WP Admin