Het laatste geval van klassieke BSE in het Verenigd Koninkrijk dateert van september 2021. – Foto: Canva RundveeNieuws

Klassieke BSE gevonden op boerderij in Schotland

Een recente ontdekking in Schotland bevestigt een geval van klassieke BSE in Ayrshire, zonder risico voor de voedselketen.

Op een boerderij in Ayrshire in Schotland is een geval van klassieke BSE (gekke koeienziekte) vastgesteld. Dat gebeurde bij de routinecontrole van dieren van vier jaar of ouder die op het bedrijf komen te overlijden. Het dier vertoonde daarvoor al klinische verschijnselen die aan BSE worden toegeschreven.

Klassieke BSE wordt veroorzaakt door besmet voer, meldt de Schotse regering in een uitgebreide toelichting. Uit voorzorg zijn behalve de betrokken boerderij ook twee andere bedrijven, die hetzelfde voer hebben gebruikt, geblokkeerd. Bovendien worden nakomelingen van de besmette koe die in de laatste twee jaar zijn geboren geruimd.

Vlees niet in voedselketen terechtgekomen

De overheid onderzoekt waar de besmetting vandaan is gekomen. Daarbij wordt benadrukt dat het betrokken dier niet in de voedselketen terecht is gekomen. ‘Brits vlees is veilig en er kan gewoon in gehandeld worden’. De autoriteiten gaan er ook van uit dat de huidige status van ‘gecontroleerd risico’ niet verscherpt wordt. Wel moet het landelijke ministerie Defra binnen negentig dagen een uitgebreide rapportage overleggen aan de wereldorganisatie voor dierengezondheid WOAH.

Laatste geval klassieke BSE in 2021

Het laatste geval van klassieke BSE in het VK dateert van september 2021. In de laatste tien jaar zijn er in totaal, inclusief het nieuwe geval, vijf besmettingen gemeld. ‘Dat er zo nu en dan gevallen opduiken is te verwachten en stemt ook overeen met de voorspellingen die zijn gedaan aan het eind van de BSE-epidemie van 1992’, aldus de verklaring. De overheid dringt er wel nogmaals op aan oudere voersilo’s niet meer te gebruiken vanwege het risico op BSE-besmetting van voer van vóór de versterkte voerregels, die op 1 augustus 1996 van kracht werden.

Naast klassieke BSE komt ook de zogenaamde atypische BSE voor, die sporadisch spontaan kan ontstaan in koeien.

Dit bericht is een gecorrigeerde update van een eerder bericht op Boerderij.nl, daarin was ten onrechte sprake van een geval van atypische BSE, die spontaan kan ontstaan bij oudere runderen.

Beheer
WP Admin