Premium
Foto: Peter Roek RundveeColumn

‘Innoveren in een geopolitieke wereld’

Reacties

  1. Je vraagt je langzamerhand af of bepaalde politieke partijen in Nederland het nut en de noodzaak van dit soort 4-vliegen-in-1-klap-innovaties wel wíllen zien. De afhankelijkheid van het buitenland voor energie, meststoffen en dus ook voedsel zorgt voor steeds meer onrust in het land. Bepaalde partijen blijven eigenwijs de kop in het zand steken en de oplossing voor een groot deel van bovengenoemde problemen consequent negeren omdat het nou eenmaal niet strookt met de partijideologische standpunten, maar dan ben je als volksvertegenwoordiger toch geen knip voor de neus waard?
    Mest in de vorm zoals het er nu is, is voor de milieupartijen precies de stok die ze nodig hebben om hun politieke doelen te behalen, namelijk ruimte vrijmaken voor woningbouw, natuur, industrie en luchtvaart en het verkleinen van de veestapel.
    Ga je diezelfde mest op een innovatieve manier benutten en win je er gas uit, verminder je de stikstof uitstoot, maak je er waardevolle meststoffen en verlaag je daardoor ook de vraag naar kunstmest, dan wordt mest ineens een stok die de milieupartijen om de oren slaat, en geeft het veehouders weer toekomstperspectief maar dat is nou precies wat deze politici niet willen. Het ondergraaft voor een belangrijk deel hun “raison d’etre” hun bestaansrecht.
    GOEDE volksvertegenwoordigers zouden hun persoonlijke idealen opzij zetten, over hun eigen schaduw heen springen en mest eindelijk waarderen voor wat het: is: Het Bruine Goud.

Beheer
WP Admin