AlgemeenNieuws

Hof: verbod nertsenhouderij is rechtsgeldig

Het gerechtshof Den Haag heeft dinsdag bepaald dat de ‘Wet verbod pelsdierhouderij’ die het houden en doden van nertsen verbiedt toch rechtsgeldig is. Dit in tegenstelling tot de rechtbank die deze wet eerder ongeldig verklaarde.

Bestaande nertsenhouders krijgen in de wet een overgangstermijn: ze mogen hun bedrijven tot 2024 blijven voortzetten, vanaf dat moment moeten zij stoppen. Het doel van de overgangstermijn is om nertsenhouders de gelegenheid te geven hun investeringen terug te kunnen verdienen.

Geen schadevergoeding

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) en een aantal individuele nertsenhouders zijn een procedure begonnen tegen de invoering van de wet. Zij zijn van mening dat het verbod onrechtmatig is, omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. Ze maken met name bezwaar tegen het feit dat zij moeten stoppen met hun winstgevende bedrijven en daarvoor geen schadevergoeding krijgen.

Rechtbank stelde wet buiten werking

De rechtbank had de nertsenhouders in het gelijk gesteld en de wet buiten werking gesteld. De rechtbank vond dat de wet in strijd was met artikel 1 Eerste Protocol bij het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat de eigendom van burgers beschermt.

Rekening gehouden met belangen nertsenhouder

Tegen deze uitspraak stelde de Staat hoger beroep in. Met succes, zoals nu blijkt. Een zwaarwegend argument voor deze uitspraak is dat volgens het hof het eigendomsrecht niet ziet op mogelijk toekomstig inkomen. Verder heeft de wetgever volgens het hof wel degelijk voldoende rekening gehouden met de belangen van de nertsenhouders. De overgangstermijn van bijna 11 jaar wijst daar op. Die stelt de nertsenhouders volgens het hof voldoende in staat om de nadelige gevolgen van de wet voor een deel op te vangen.

Kamer praat al sinds 1999 over verbod

Verder vindt het hof dat de nertsenhouders er al langere tijd rekening mee konden houden dat er een verbod zou komen, omdat al sinds 1999 in de Tweede Kamer over dit onderwerp is gesproken. Volgens het hof kan het de nertsenhouders niet ontgaan zijn dat de productie van bont binnen brede lagen van de maatschappij weerstand oproept. Nertsenhouders hadden dus al veel eerder op de veranderde omstandigheden kunnen inspelen, stellen de Haagse rechters.

NFE in cassatie

De NFE laat het er niet bij zitten, ze gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Haagse Hof. Volgens een woordvoerder is de federatie erg benieuwd hoe het kan dat de rechtbank vorig jaar de NFE in het gelijk stelde en het Hof dat nu ineens niet doet.

Dierenwelzijnorganisaties zijn juist tevreden met het rechtsgeldig verklaren van het verbod. Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, is vooral blij voor de dieren. De uitspraak komt het dierenwelzijn ten goede, aldus Dales.

Beheer
WP Admin