Partner
Foto: Barenbrug RundveePartner

Gras doorzaaien wint aan populariteit

Melkveehouders kiezen steeds vaker voor doorzaaien, omdat het een goedkope en effectieve methode is om grasland te verbeteren. Bovendien wordt er vaker doorgezaaid op zandgrond waarop het scheuren van grasland in het najaar niet meer mogelijk is, door de huidige derogatieregels.

Door grasland door te zaaien kunnen melkveehouders tegen relatief weinig kosten meer melk produceren met dezelfde bedrijfsoppervlakte, en hoeven er minder eiwitrijke grondstoffen te worden aangekocht. Hierdoor stijgt het bedrijfsrendement.

Nieuwste genetica

Ondiep wortelende, slechte grassen kunnen een ware plaag zijn in grasland. In drogere periodes vallen deze grassen terug in productie, waardoor de totaalopbrengst per hectare flink tegenvalt. Barenbrug heeft speciaal voor het doorzaaien een mengsel samengesteld met zeer snelkiemend Engels raaigras, namelijk GreenSpirit•Doorzaai. Door regelmatig bestaand grasland door te zaaien met GreenSpirit•Doorzaai worden niet alleen kale plekken opgevuld met grassen, maar wordt het grassenbestand ook opgewaardeerd met de nieuwste genetica. De nieuwe rassen scoren duidelijk beter op de kenmerken opbrengst, standvastigheid, wintervastheid en roestresistentie (smaak).

Wacht niet met doorzaaien

Wacht niet te lang met doorzaaien. Zodra het gras in de bestaande grasmat gaat groeien, vormt het een concurrentie voor de jonge grasplantjes. GreenSpirit•Doorzaai is een blijvend graszaadmengsel waarmee u vroeg in het voorjaar kunt doorzaaien. Het is het enige doorzaaimengsel dat kiemt bij een bodemtemperatuur van 6 graden. Hierdoor krijgen de jonge grasplantjes de tijd om zich te ontwikkelen voordat ze concurrentie ondervinden van de bestaande grasmat. U kunt al doorzaaien met GreenSpirit•Doorzaai vanaf half februari.

Afbeeldingen: Barenbrug

Afbeeldingen: Barenbrug

De oorzaak van een slechte grasmat is divers. Vaak ontstaat er slijtage door verkeerd gebruik. Denk aan kort maaien. Hierdoor worden de groeipunten van het gras weggemaaid, waardoor plantuitval op de loer ligt. Ook te zware grassnedes zijn nog steeds een groot probleem. Het gras onderaan stikt en planten sterven af. Raadzaam is Engels raaigras te maaien op minimaal 4 centimeter met een juiste afstelling van de maaier, waarbij niet alle blad wordt weggemaaid. Na maaien moet er een groene grasmat overblijven. Door deze twee criteria te respecteren zal er op jaarbasis meer opbrengst van een hectare gehaald worden, omdat de hergroei van het gras beter is.

Juiste beweiding

Niet alleen in maaipercelen is grasmanagement belangrijk. Ook percelen die worden beweid verdienen aandacht tijdens het gebruik. Hier komen slechte grassen voornamelijk opzetten na overbeweiding en op plaatsen waar mestflatsen en molshopen hebben gelegen. Daarom is het belangrijk de weides regelmatig te slepen of te wiedeggen en eventueel door te zaaien, zodat kale plekken niet worden opgevuld met slechte grassen. Wanneer een grasland na beweiden dorre, bruine plantjes bevat die bovenop het gras liggen, dan is duidelijk dat het grassenbestand te veel van het slechte gras ruwbeemd bevat.

Doorzaaien is een zeer interessante optie om het grasland te vernieuwen zonder bodembewerking. Ook moeilijk bewerkbare en zware (klei)gronden zijn zeer geschikt voor doorzaaien.

Barenbrug


Heeft u nog vragen over GreenSpirit•Doorzaai? Stuur dan een e-mail naar info@barenbrug.nl, of vind een GreenSpirit-dealer bij u in de buurt.

Beheer
WP Admin