Boeren die koeien weiden op bufferstroken hoeven dit jaar geen rekening te houden met extra korting op hun gebruiksruimte. – Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Boer wordt niet extra gekort op gebruiksruimte bij weidegang op bufferstrook

Veehouders die koeien laten lopen op bufferstroken hoeven niet te vrezen voor een extra korting op hun stikstofgebruiksnorm. Dat laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten.

In het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) staat dat een dergelijke korting er wellicht zou komen. De reden is omdat er bij weidegang op bufferstroken toch mest op de bufferstroken terechtkomt, terwijl dit niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte.

In het 7e AP stelt het ministerie dat dit nader wordt uitgewerkt met waar nodig een (grondsoort- en gewasafhankelijke) beperkte generieke verlaging van de stikstofgebruiksnorm. In de uitvoeringsregels is dit echter niet opgenomen.

LNV meldt in een reactie dat boeren die koeien weiden op bufferstroken dit jaar geen rekening hoeven houden met extra korting op hun gebruiksruimte. Er is ook geen voorstel om die korting op een later moment wel in te voeren, aldus het ministerie. Wel telt de bufferstrook dus niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

GLB-regels bufferstroken worden versoepeld

Het ministerie komt wel met een algemene update van de gebruiksnormen. Deze herziening is aangekondigd in het 7e AP, maar staat los van de bufferstroken. Het gaat hierbij om een analyse van alle gebruiksnormen op de verschillende grondsoorten, om te bekijken of sommige herzien moeten worden.

RVO heeft ook laten weten dat de regels vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de bufferstroken wat versoepeld worden. Bijna alle eco-activiteiten uit het GLB mogen nu overlappen met de verplichte bufferstroken. Alleen de activiteit ‘Groene braak’ mag niet overlappen met de bufferstroken, en moet apart ingetekend worden via Mijn Percelen.

Reacties

    1. Brand jij stookt de zaak op bovendien is het onzin wat je verklaart, dat er geen mest in de sloot terecht moet komen moge duidelijk zijn. Maar het gebruik van de strook blijft gewoon bij de boer je kunt er een strook met bloemen op zaaien levert nog wat op ook

    2. even anders, geen bloemen en geen tranen. het blijft een onteigening van eigendommen. dingen die efficienter zijn, zoals 90 % van de ganzen opruimen ( 10 ganzen schijten 1 m2 stront per jaar en ze
      verblijven driekwart van hun leven op/in het water) , lekende riolen , en overstorten gaan we niet of nauwelijks aanpakken. als we vervolgens het niet voldoende gezuiverd rioolwater dat weer geloosd word verbeteren.. zal echt een groter effect hebben dan het ” strokenboertje” pesten. er mag zo weinig mest op de grond uitgereden worden dat elke boer het wel uit zijn hoofd haalt om meststoffen echt in de sloot te mikken……. onder andere kunstmeststoffen zijn daar te duur voor, als eventuele compensatie

  1. LNV zorg eerst er eens voor de de landbouwtelling werkt zonder foute ,want het is weer huilen met de pet op

Beheer
WP Admin