Efsa stelt voor gehouden kalveren verder dat die 3 tot 20 vierkante meter ruimte per kalf tot hun beschikking moeten hebben. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Efsa: houd kalveren in groepshuisvesting

Jonge kalveren moeten de eerste week in groepen van twee tot zeven dieren gehuisvest worden. Daarna zouden ze in dezelfde groep moeten blijven, zodat er geen substantieel verhoogd risico op ziektes is. Dat is één van de adviezen van de Efsa, de Europese voedselautoriteit.

Efsa stelde het advies over het verbeteren van dierenwelzijn bij kalveren op op verzoek van de Europese Commissie. Die werkt aan een herziening van de Europese regels voor dierenwelzijn, in het kader van de Europese Farm to Fork-strategie.

In de tweede helft van dit jaar wil de Commissie met een voorstel komen om deze wet te updaten. In het kader daarvan is de Efsa gevraagd om diverse wetenschappelijke adviezen over het welzijn bij landbouwhuisdieren. Eerder dit jaar publiceerde de voedselautoriteit al adviezen over onder meer de pluimveehouderij.

Efsa stelt voor gehouden kalveren verder dat die 3 tot 20 vierkante meter ruimte per kalf tot hun beschikking moeten hebben. 3 vierkante meter als minimum, zodat ze comfortabel kunnen rusten. 20 vierkante meter heeft de voorkeur, zodat kalveren ongehinderd kunnen spelen.

Lees ook: Vervoersverbod kalveren jonger dan 28 dagen alleen simpel op papier

Kalf minimaal één dag bij de koe

Andere aanbevelingen zijn onder meer dat een kalf minimaal één dag bij de koe moet blijven. In de toekomst moet deze periode verlengd worden vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, stellen de wetenschappers. Maar hier is eerst verder onderzoek nodig naar hoe dit het best zou kunnen in de praktijk.

Daarnaast adviseert het instituut dat geborgd moet worden dat kalveren voldoende biest en melk krijgen in hun eerste levensweken; dat ze vanaf een leeftijd van twee weken toegang hebben tot ruwvoer zoals hooi; dat ze ergens kunnen liggen wat geen harde oppervlakte is en dat ze toegang hebben tot drinkwater in bijvoorbeeld drinkbakken (niet via flessen of speenemmers).

Reacties

Beheer
WP Admin