Om de dieren langer aan te kunnen houden is meer huisvesting nodig. Om daaraan te kunnen voldoen is een nieuwe vergunning nodig. – Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Vervoersverbod kalveren jonger dan 28 dagen alleen simpel op papier

Landbouwminister Piet Adema wil het plan van de Tweede Kamer overnemen om het vervoersverbod kalveren jonger dan 28 dagen in te voeren. Op papier is het een simpele aanpassing, maar in de praktijk zijn er heel wat wijzigingen nodig. De maatregel heeft de meeste impact op melkveebedrijven, omdat de dieren daar langer blijven.

Om de dieren langer aan te kunnen houden is meer huisvesting nodig. Om daaraan te kunnen voldoen is een nieuwe vergunning nodig. Ook moet de bedrijfsvoering worden aangepast, want kalveren die langer op het bedrijf blijven moeten wel gevoerd worden. De kostprijsverhoging – extra huisvesting, voer en arbeid – moet ook betaald worden.

Het is niet verstandig om als lidstaat hierin voorop te lopen. We moeten een gelijk speelveld houden

Eline Vedder-Monaster, LTO-vakgroep Melkveehouderij

Grotere verschillen in gewicht en kwaliteit

Daarnaast moet er naar verwachting rekening worden gehouden met grotere verschillen in gewicht en kwaliteit van de dieren. De geringere uniformiteit van koppels is voor de kalverbedrijven lastiger. Zij moeten zich daarop instellen.

Voorzitter Berend Fokkens van de sectorcommissie kalverhandel bij Vee&Logistiek voorziet voor de collecterende handel geen grote problemen bij een vervoersverbod kalveren jonger dan 28 dagen. “Het aantal kalveren per vrachtwagen daalt, doordat oudere dieren meer ruimte tijdens het transport nodig hebben.” Hij ziet wel uitdagingen in de hanteerbaarheid van de kalveren doordat ze ouder en een stuk zwaarder zijn. Vooral kruislingkalveren kunnen in die weken zomaar 15 tot 20 kilo groeien. Uiteindelijk verwacht Fokkens dat het ouder vervoeren van kalveren een kostenverhogend effect heeft voor de handel.

Verhogen leeftijd kalveren gunstig voor gezondheid

Volgens Henk Bekman, secretaris bij Stichting Brancheorganisatie Kalversector, kan het verhogen van de leeftijd in potentie gunstig uitvallen voor de gezondheid van de kalveren. De dieren zijn zwaarder en hebben meer tijd gehad weerstand op te bouwen. In Duitsland geldt deze regel al sinds 1 januari, en daarmee bouwen bedrijven die Duitse kalveren opzetten praktijkervaring op. Hij benadrukt dat het geenszins een kwestie van alleen het oprekken van de leeftijd van de kalveren is. Afstemming tussen de sectoren bepaalt het succes. “Samenwerking hierin tussen melkveehouderij en kalverhouderij is erg belangrijk”, merkt Bekman op.

Aanpak EU-breed afstemmen

Dat onderschrijft Eline Vedder-Monaster. Als lid van de LTO-vakgroep Melkveehouderij houdt zij zich bezig met dierenwelzijn. Voor melkveehouders voorziet zij dat de consequenties van een vervoersverbod kalveren jonger dan 28 dagen het grootst zijn. “Denk allereerst aan de beperkende ruimte in milieuvergunningen. Daarnaast veranderen huisvesting, arbeid en voeding ingrijpend voor melkveehouders. We zien dit al een tijd aankomen, ook de EU is ermee bezig. We moet dit samen met de kalversector verstandig oppakken, zo onderzoeken we met elkaar al de praktische haalbaarheid via praktijkproeven”, aldus Vedder.

Zij pleit wel voor een aanpak die voor alle Europese lidstaten geldt. “Het is niet verstandig om als lidstaat hierin voorop te lopen. We moeten een gelijk speelveld houden, zodat de regels die binnen lidstaten gelden, niet leiden tot omgekeerde en ongewenste vervoersbewegingen van kalveren. We zien dit in Duitsland nu helaas wel gebeuren.”

Reacties

  1. ALS DE 14 DAGEN REGEL WAS NAGEKOMEN WAS ER NIKS AAN DE HAND GEWEEST DAT WETEN DE BOEREN EN GECERTIFICEERDE HANDELAREN MAAR AL TE GOED DUS JE EIGEN SCHULD JAMMER VOOR DE BOEREN DIE WEL HUN KALVEREN DE MELK GUNNEN EN DE TIJD NEMEN HANDELAREN DIE BEWUST MEE WERKEN HET CERTIFICAAT INNEMEN DIREKT ZIJ VERPESTEN HET VOOR DE REST .

Beheer
WP Admin