Foto: Lex Salverda PluimveeNieuws

Efsa: beperk groei van vleeskuikens

Vleeskuikens mogen niet meer groeien dan 50 gram per dag, ze moeten meer ruimte krijgen (maximaal 11 kilo kuikens op een vierkante meter) en toegang tot een uitloop met 70% begroeiing.

Dat is een aantal aanbevelingen uit een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa op verzoek van de Europese Commissie heeft uitgevoerd.

Aan het onderzoek hebben wetenschappers uit verschillende lidstaten meegewerkt. Er zijn dinsdag twee studies tegelijk gepubliceerd. Een over leghennen en een over vleeskuikens.

Twee rapporten

In het vleeskuikensrapport worden negentien welzijnsproblemen gesignaleerd van de huidige kuikenhouderij, variërend van verschillende typen verwondingen, koude- en hittestress, bewegingsproblemen en periodes van honger.

Legkippen ervaren onder andere botaandoeningen, groepsstress, bewegingsbeperkingen en aandoeningen aan huid, veren, klauwen en snavel.

In beide rapporten worden aanbevelingen gedaan, onder andere het uitbannen van kooi-systemen en houderijsystemen waarbij dieren te maken krijgen met verschillende aandoeningen. De onderzoekers zeggen dat snavelkappen moet stoppen en dat er andere systemen moeten komen om pikken van andere kuikens te voorkomen.

EU belangrijke producent

De EU is een belangrijke producent van pluimveevlees met ongeveer 6 miljard vleeskuikens die jaarlijks 13,3 miljoen ton pluimveevlees opbrengen. De meeste vleeskuikens leven binnen in hoge dichtheden. Dieren worden geslacht op een leeftijd van 28 tot 42 dagen.

De Europese Commissie werkt aan herziening van EU-wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Tegen eind 2023 komt de Commissie met een voorstel om kooihuisvesting in de veehouderij uit te faseren en uiteindelijk te verbieden. Het burgerinitiatief End the Cage Age heeft de Europese Commissie daartoe opgeroepen. Zowel de Europese Commissie als het Europese Parlement staan achter dit initiatief. Ook de Nederlandse regering zet zich in voor een einde aan kooihuisvesting.

Lees meer over Efsa

Reacties

Beheer
WP Admin