Partner
Een nieuw tijdperk voor onkruidbestrijding in bieten AkkerbouwPartner

Een nieuw tijdperk voor onkruidbestrijding in bieten

Het CONVISO SMART-systeem van KWS is een innovatie in de onkruidbestrijding in de bietenteelt.

In 2021 introduceert KWS Benelux CONVISO SMART in Nederland. SMART JITKA KWS is het eerste ras dat op de Rassenlijst komt. Het is tolerant tegen het breedwerkende herbicide Conviso One van Bayer. Die combinatie betekent een doorbraak in onkruidbestrijding in bieten.

Pilots met CONVISO SMART

De afgelopen twee jaar hebben Nederlandse telers in pilots ervaring kunnen opdoen met CONVISO SMART-rassen. Hun ervaringen zijn heel positief. In het buitenland is al veel meer ervaring opgedaan met CONVISO SMART-rassen. In 2020 zaaiden bietentelers wereldwijd al 140.000 hectare van deze rassen, in 21 landen.

Onkruidvrije percelen met minder bespuitingen

Het CONVISO SMART-systeem is een innovatie in de onkruidbestrijding in de bietenteelt. De combinatie van SMART KWS-rassen en het breedwerkende herbicide CONVISO ONE zorgt voor onkruidvrije percelen met minder bespuitingen, zonder enige schade aan de bieten. Vooral bij percelen met een hoge onkruiddruk en kans op veel onkruidbieten biedt deze combinatie sterke voordelen.

Lees verder onder de foto

Onkruidbestijding kan worden beperkt tot twee bespuitingen. - Foto: KWS

Onkruidbestijding kan worden beperkt tot twee bespuitingen. – Foto: KWS

Uitzondering op Rassenlijst

Het ras SMART JITKA KWS heeft nu drie jaar in het rassenonderzoek van het IRS gelegen. De opbrengstscore kwam 5% tot 8% lager uit dan het standaard ras. In de praktijk zullen telers deze combinatie vooral toepassen op percelen met een hoge onkruiddruk of met veel onkruidbieten.

Die opbrengstscore is niet gebaseerd op zulke percelen. Op probleempercelen is het opbrengstverschil veel kleiner. Het is bijzonder dat het ras toch op de Aanbevelende Rassenlijst komt, legt Sales Manager Bieten van KWS, Marcel Arts uit. Want qua financiële opbrengst scoort het ras onder de norm. Normaal komt een ras met een te lage opbrengstscore niet op de Rassenlijst. Een nieuw ras moet beter scoren dan het gemiddelde van de beste vier rassen. Toch is er een uitzondering gemaakt voor SMART JITKA KWS vanwege de specifieke eigenschappen.

In 2021 is het bietencysteaaltjesresistente ras SMART JITKA KWS nog beperkt beschikbaar, vooral voor percelen met een hoge onkruiddruk. Er zijn voor Rassenlijst 2022 veelbelovende kandidaten aangemeld in alle categorieën van resistentie.

Lees verder onder de video

Alleen in combinatie te bestellen

Bietentelers kunnen deze rassen bestellen via het Cosun-ledenportaal, net zoals alle andere rassen. Het verschil is dat CONVISO SMART-rassen alleen te bestellen zijn in combinatie met CONVISO ONE. Het ras en het middel horen bij elkaar.

De telersprijs van de combinatie van één liter CONVISO ONE en één pak zaad SMART JITKA KWS is gebaseerd op de kosten van een gangbaar ras plus vier of vijf bespuitingen. Dit komt neer op € 450,- tot € 500,- per hectare. Hiervoor ontvangt de teler een pak SMART zaad en een liter Conviso One.

Voordeel voor de teler

Het voordeel voor de teler is dat hij twee of drie bespuitingen minder hoeft te doen en onkruiden aanpakt die hij anders niet kan bestrijden. Tevens is dit de perfecte mogelijkheid om af te rekenen met onkruidbieten op percelen waar nu geen bietenteelt mogelijk is.

Telers kunnen bij hun bestelling aangeven van welke gewasbeschermingsleverancier ze het middel CONVISO ONE willen ontvangen.

Het is belangrijk dat telers de combinatie altijd één op één gebruiken in de geleverde hoeveelheden. Daarom worden het ras en het middel alleen in combinatie met elkaar verkocht. Dan is de onkruidbestrijding 100 procent. Alleen dan blijven er geen planten over waaruit resistentie kan ontstaan. KWS wil zo lang mogelijk resistentievorming voorkomen.

Steeds minder herbiciden

Bietentelers zullen in de toekomst steeds minder herbiciden mogen gebruiken. Daarom ziet KWS mogelijkheden om verder te groeien met SMART KWS-rassen in combinatie met CONVISO ONE. Het opbrengstverschil tussen deze rassen en gangbare rassen wordt snel kleiner. Het eerste ras met resistentie tegen het bietencysteaaltje gaf 15 jaar geleden 10% minder opbrengst dan de toen gangbare rassen, nu is dat verschil verdwenen. KWS verwacht dat dit met moderne veredelingstechnieken sneller zal gaan.

Lees verder onder de foto

Een schoon perceel na 2 maal 0,5 liter CONVISO One. Foto: KWS

Een schoon perceel na 2 maal 0,5 liter CONVISO One. Foto: KWS

Op naar een superbiet

KWS wil nog een stap verder zetten en werkt aan de superbiet; een ras uit de CONVISO SMART-lijn, in combinatie met een sterke bladgezondheid. In dat geval zijn ook minder bespuitingen nodig. Twee keer insecticiden, twee keer herbiciden en twee keer fungiciden ligt binnen handbereik. Genetica kan zo bijdragen aan een duurzame teelt.

Resistent tegen vergelingsziekten

KWS hoopt dat de insecticidebespuitingen in de nabije toekomst kunnen worden vervangen door het gebruik van rassen die resistent zijn tegen vergelingsziekten. Bietentelers kunnen dan anders gaan rekenen bij hun rassenkeus. Robuustere rassen met meerdere resistenties worden steeds interessanter voor de toekomst.

Pakket van vier SMART rassen voor 2021

Het bietencysteaaltjesras SMART JITKA KWS komt op de Aanbevelende Rassenlijst 2021. Bovendien lagen drie CONVISO SMART-rassen van KWS in onderzoek, alle drie met een aanvullende rhizomanieresistentie. Hiervan is voor 2021 een zeer beperkte hoeveelheid zaaizaad beschikbaar:
• Rhizoctonia: 9K965 (SMART LIESA KWS) met tevens zeer hoge bladgezondheid!
• Aanvullende rhizomanie: 9K929 (SMART TOMMA KWS)
• Bietencysteaaltjes: 9K957 (SMART IMMA KWS)


Nieuwsbrief gewasbescherming

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen gewasbescherming.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin