Coöperatie DEP komt met nieuwe tarieven voor de mest die leden leveren aan de elektriciteitscentrale BMC Moerdijk. - Foto: BMC Moerdijk-José Costa PluimveeNieuws

DEP koppelt prijs pluimveemest aan elektriciteitsprijs

Coöperatie DEP, die pluimveemest levert aan de energiecentrale BMC in Moerdijk, gaat de tarieven verlagen en koppelen aan de elektriciteitsprijs.

Dit heeft Coöperatie DEP (Duurzame Energie Pluimveehouders) bekendgemaakt tijdens een extra ledenvergadering. Daar waren bijna 100 van de 400 leden aanwezig. De nieuwe tarieven gaan in op 1 oktober en gelden een half jaar. Ook pluimveehouders die nog geen lid zijn van de coöperatie kunnen instappen tegen de nieuwste tarieven. Dit als zij tot 2030 mest willen leveren.

DEP en BMC Moerdijk hebben samen besloten tot het nieuwe betalingssysteem. Dit omdat de sterk gestegen energieprijzen ook de bedrijfsvoering van pluimveehouders raakt.

Prijs voor pluimveemest staat half jaar vast

Twee keer per jaar (op 1 oktober en 1 april) worden de tarieven voor 6 maanden vastgezet. Dit gaat op basis van de gerealiseerde elektriciteitsprijs (EPEX day-ahead) in de 6 maanden daarvoor. Daarbij geldt dat hoe hoger de elektriciteitsprijs is, des te meer het lid van DEP voor de mest ontvangt. “Op deze manier beperkten we de impact van de hoge energieprijzen voor pluimveehouderij”, aldus Gerd-Jan de Leeuw, algemeen directeur van BMC Moerdijk.

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 geldt het hoogste elektriciteitstarief (€ 275-€ 325). Dan ontvangen leden van Coöperatie DEP per ton € 14,25 voor mest van Klasse A en € 4,25 voor mest van Klasse D.

  • Mestkwaliteit Klasse A: vleeskuikens, kalkoenen, opfokhennen, geforceerd gedroogde tunnelmest

  • Klasse B: volièrehennen, ouderdieren met uitstekende mestkwaliteit

  • Klasse C: scharrelhennen, ouderdieren met goede mestkwaliteit

  • Klasse D: vrije-uitloophennen, ouderdieren met voldoende mestkwaliteit

Tarieven onafhankelijk van transportafstand

Tot nu toe hanteerde DEP een prijzentabel met vier kwaliteitsklassen en acht regio’s. Voor kwaliteitsklasse A varieerde de prijs van € 4 tot € 11 per ton af boerderij. Voor kwaliteitsklasse D bedroeg dit € 14 tot € 21 per ton. De kwaliteitsklassen zijn niet veranderd. Wel zijn de nieuwe tarieven onafhankelijk van de transportafstand: voor een pluimveehouder in het noorden of midden van Nederland geldt hetzelfde tarief als voor een pluimveehouder in het zuiden.

Ook vervalt de brandstoftoelage. Zo vervalt voor de pluimveehouder het risico van stijgende transportkosten volledig.
De leden van Coöperatie DEP hebben tot 14 oktober de tijd om de nieuwe voorwaarden te accepteren of bij de bestaande te blijven.

Ook bij calamiteiten verzekerd van mestafzet

Pluimveehouders die lid zijn van Coöperatie DEP zijn zeker van hun mestafzet, ook bij calamiteiten. Dat zegt Wil van der Heijden, directeur van Coöperatie DEP. “Leden kunnen ook rekenen op Coöperatie DEP bij calamiteiten zoals bij een uitbraak van vogelgriep op hun bedrijf. De mest wordt dan zonder extra kosten opgehaald en veilig verwerkt door BMC Moerdijk. Uiteraard moet de mest ook dan wel voldoen aan de kwaliteitseisen.”

Beheer
WP Admin