Slachtrijpe varkens. 2015 werd gekenmerkt door een mega-aanbod varkens. Foto: Koos Groenewold VarkensOpinie

De varkensmarkt blijft onvoorspelbaar

De prognoses voor de varkensmarkt voor 2016 zijn niet best. Niettemin kan het tij snel keren en dan breekt de zon door, zo schrijft Kees van Dooren in zijn blog.

Aan het begin van ieder jaar verschijnen gewoonlijk veel prognoses. Dat is dit jaar niet anders. Een ding hebben prognoses voor 2016 gemeen: ze laten geen rooskleurig beeld zien van de varkensmarkt. Het aanbod vleesvarkens blijft in elk geval groot in de eerste helft van 2016. Ook zal de consumptie van varkensvlees in West-Europa verder afnemen, is de verwachting. Geen gunstige ontwikkelingen dus.

Nuchter blijven als varkenshouder

Een varkenshouder bij mij in de buurt reageert, net als veel van zijn collega’s, vaak laconiek op dergelijke voorspellingen. “Met de markt weet je het nooit”, zegt hij dan. Een ontnuchterende en ook wel terechte opmerking. Stel dat later dit jaar de vleesexport naar Rusland toch mogelijk wordt. Onlangs sloot Private Opslagregeling voor varkensvlees onverwacht. Stel dat in China een varkensziekte uitbreekt en zij daar opeens veel meer vlees nodig hebben. Er zijn zoveel factoren die de markt kunnen beïnvloeden. De wereld kan er na een calamiteit opeens heel ander uit zien. Denk aan de eierprijzen in 2015. Door vogelgriep in de VS stegen de eierprijzen na Pasen in plaats van dat ze daalden.

Prognoses slaan plank soms mis

De prognoses zelf zijn ook vaak de reden dat weinig waarde wordt gehecht aan dergelijke voorspellingen. In 2015 zou de varkenssector profiteren van de aantrekkende vraag uit China. Dat is niet gebeurd. Het jaar daarvoor zakte de varkensprijs in een half jaar tijd met een halve euro. Dat had niemand aan zien komen. Meer voorbeelden zijn denkbaar.

Harde werkelijkheid: veel varkens en vleesconsumptie daalt

Niettemin zijn de vooruitzichten voor de varkensmarkt aan het begin van 2016 niet rooskleuring. Het aanbod varkens blijft voorlopig groot. Dat was in de tweede helft van vorig jaar al zo. Hetgeen gebeurd is weten we in ieder geval wel zeker. Ook zie je de vleesconsumptie jaar in jaar uit dalen in ons deel van de wereld. Twee zaken die weinig goeds betekenen voor de varkensprijs.