Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Brabant steunt onderzoek nieuwe vleeskalverstallen

Provincie Noord-Brabant subsidieert onderzoek naar emissie-arme stalsystemen voor vleeskalveren.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt onderzoek naar nieuwe vleeskalverstallen. Dit moet leiden tot nieuwe stalsystemen die de uitstoot van ammoniak bij de bron aanpakken. Ook subsidieert de provincie veehouders die als eerste de nieuwe systemen toepassen.

De provincie geeft een subsidie van € 161.000 aan een team van adviseurs en kalverhouders voor een onderzoek naar vleeskalverstallen. Dit onderzoek richt zich op enkele concepten, ontworpen door boeren uit de ZLTO-vakgroep vleeskalverhouderij. Zij hebben dit gedaan in samenwerking met stallenbouwers en de integraties Denkavit en de Pali Group.

Financiële ondersteuning voor boeren

Boeren die nieuwe emissie-arme systemen toepassen, krijgen een extra steuntje. De eerste 5 krijgen maximaal € 25.000 subsidie. Voorwaarde is dat het stalsysteem in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staat met een voorlopige emissiefactor en voldoet aan de Verordening natuurbescherming.

Extra vergunningen voor jonge veehouders

Speciaal voor veehouders tot 40 jaar zijn er extra vergunningen en is subsidie mogelijk tot € 30.000. In totaal heeft de provincie € 2 miljoen gereserveerd voor boeren die als eersten nieuwe systemen toepassen. Hiervan is € 750.000 speciaal voor jongere boeren.

Beheer
WP Admin