Premium
Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) zei tijdens het Boerderij-verkiezingsdebat op 8 maart 2021 dat aardappelen wel eens drie keer zo duur kunnen worden als de EU-toeslagen verdwijnen. - Foto: Misset AlgemeenColumn

‘Boer en burger niet gediend met bangmakerij’

Reacties

  1. Hallo Cees,
    Wellicht als je dit thema vanuit een ander zichtpunt beschouwt. Je zou je de vraag kunnen stellen wat langjarig de verhouding is tussen het besteedbaar inkomen en de ontvangen EU-betalingsbedragen op bedrijfsniveau op jaarbasis. Graag je reaktie.

  2. Een gemiddelde akkerbouwer heeft dus een omzet van 316.000 euro per jaar. Als de kosten zoals dit jaar flink toenemen gaat zijn inkomen naar beneden. Raakt hij ook nog de premie kwijt dan zullen er veel akkerbouwers buiten de deur gaan werken. Door minder tijd minder hoge saldogewassen zoals aardappelen. Hierdoor kunnen de piepers inderdaad duurder worden. Zeker bij de verplichte rustgewassen.

  3. Het is idd aannemelijk om te veronderstellen dat het wegvallen van de toeslagen niet leidt tot hogere voedselprijzen maar voor een versnelling ( kan het nog sneller?) van de schaalvergroting, intensivering en industrialisering van de landbouw en dus ook het landschap. De voedselprijzen zijn namelijk niet verlaagd door de premie per hectare in te voeren maar door het stimuleren van kennis, innovatie, en het specialiseren waardoor het aanbod minimaal evenredig met de vraag is toegenomen.
    Op het moment dat de huidige ondersteuning weg zou vallen is dat een drive om de omzet verder te vergroten of om er maar mee te stoppen waarbij de productie verschuift naar een boer die daardoor zijn omzet weer kan vergroten.
    Want met omrekenen naar omzet lijkt het bedrag veel kleiner, het is wel direct en een netto bijdrage aan het inkomen waardoor het ook een direct effect heeft . Formeel heet het inkomensondersteuning maar die term lijken we bewust te vergeten.

Beheer
WP Admin