Mais zaaien onder folie. Bij biobased folie worden in en rond percelen veel microplastics gevonden, dat juist biologisch afbreekbaar heet te zijn. - Foto: Bart Nijs AlgemeenNieuws

Biobased landbouwfolie vervuilender dan gedacht

Biobased landbouwfolie breekt in de bodem veel minder goed af dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Het onderzoek werd gedaan op en rond landbouwpercelen in Nederland en Spanje.

In en rond de percelen werd veel microplastics gevonden, waarvan meer dan de helft afkomstig van biobased landbouwfolie, dat juist biologisch afbreekbaar heet te zijn.

De Wageningse onderzoekers analyseerden water- en grondmonsters van zestien agrarische bedrijven; acht in Spanje en acht in Nederland. De onderzochte Nederlandse bedrijven telen bloemen, de Spaanse koriander en groenten en kruiden. De onderzoekers vonden allerlei soorten plasticdeeltjes, in Spanje evenveel als in Nederland.

Per gram sediment in monsters uit sloten rondom landbouwpercelen vonden ze 3.000 microplastics. Iets meer dan de helft daarvan was afkomstig van biobased plastics. Die zouden in theorie juist snel moeten vergaan in de bodem. Volgens de internationale norm die hiervoor geldt, moet 90% binnen twee jaar zijn verteerd. De onderzoekers kwamen echter deeltjes tegen van materiaal dat twintig jaar geleden veel werd gebruikt.

Meer plasticdeeltjes in Nederland dan in Spanje

In de Nederlandse monsters zaten hogere concentraties plasticdeeltjes dan in de Spaanse. Mogelijk komt dat doordat de temperaturen in Spanje hoger zijn. Onder die omstandigheden verteert het bio-afbreekbare plastic beter dan in het koelere Nederland, denken de onderzoekers. Ze vinden dat meer onderzoek nodig is naar het gedrag van bioplastics in de bodem. Het onderzoek maakt nog niet duidelijk welke schade ophopende bioplastics mogelijk kunnen veroorzaken aan organismen.

“Biologisch afbreekbare plantaardige folie is speciaal ontwikkeld om snel af te breken in de bodem”, zeggen de onderzoekers. “Dit onderzoek toont echter aan dat deze beweringen over biologische afbreekbaarheid ernstig in twijfel kunnen worden getrokken.” Een van de problemen is dat deeltjes wegspoelen en zich vervolgens ophopen in de bodem van sloten, waar ze niet meer afbreken. Dat vinden zowel de wetenschappers als de opdrachtgever zorgwekkend.

Veel voordelen landbouwfolie

Landbouwfolie, ook wel mulch folie genoemd, heeft veel voordelen voor de gebruiker waardoor het gebruik toeneemt. Zo wordt het onder andere gebruikt bij het zaaien van mais onder folie. In Ierland zaait men zelfs zo’n 90% van de mais onder folie. De folie voorkomt uitdroging van de bodem en gaat onkruidgroei tegen. Maar als het niet goed opgeruimd wordt, vormt het een milieuprobleem. Biologisch afbreekbare plastics die niet gemaakt zijn van fossiele grondstoffen maar van natuurlijke materialen, worden gezien als milieuvriendelijke oplossing hiervoor. Dit onderzoek wijst anders uit.

Medeauteur: Johan Oppewal

Reacties

  1. Vocht vasthouden in de bodem kan ook met een laagje arganisch materiaal zoals gehakseld stro, compost of door No till toe te passen, waarbij de stoppel boven in de grond blijft en vocht vasthoud. Zo kunnen we vervuilend plastic weg laten.

  2. De wetenschapper die eerst dacht dat het beter zou zijn, moet zijn diploma inleveren. Wetenschappers die zo’n fouten maken zijn geen wetenschapper

    1. Dat is echt te kort door de bocht. Als wetenschapper heb je een bepaalde kennis opgedaan met die kennis moet je verder dus experimenteren dat deed Flemming doordat hij zag dat dat bacteriën stierven ten gevolge van een schimmel dat leverde ons de penicilline op de Britse arts Edward Jenner zag dat de melkmeisjes vrijwel gevrijwaard bleven van pokken hij entte mensen in met koeienpokken met als resultaat dat de pokken vrijwel de wereld uit zijn.
      Dus Armer ik ben het volslagen niet met je eens want een mens moet vanuit zijn expertise ,,fouten” kunnen maken die later geniale vindingen blijken te zijn. Plastic blijkt achteraf geen goede keuze maar waarom stoppen wij er volgende week dan niet acuut mee. Ik weet dat jij mij niet zult beantwoorden de reden die ik bedenk is dat je inhoudelijk geen weerwoord hebt.

Beheer
WP Admin