<em>Foto: Joris Telders</em> AkkerbouwNieuws

Aldi versoepelt bovenwettelijk middelenverbod

De Duitse supermarktketens Aldi Süd en Aldi Nord hebben hun bovenwettelijke eisen betreffende toegestane gewasbeschermingsmiddelen iets versoepeld.

Begin 2016 maakte de Duitse Aldi bekend dat in Duitsland geteelde aardappelen, groentes en fruit niet meer behandeld mogen worden met de actieve stoffen thiamethoxam, clothianidine, chloorpyrifos, cypermethrin, deltamethrin, fipronil, imidacloprid en sulfoxaflor. De reden was dat deze stoffen schadelijk zouden zijn voor de bijenstand in Duitsland.

Verweer telers

Aldi had samen met Greenpeace Duitsland een overeenkomst over bovenwettelijke eisen betreffende toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Na bekendmaking kwamen Duitse telersgroepen, teeltadviseurs en agrarische laboratoria in verweer tegen de Aldi, omdat de maatregel veel te rigoureus zou zijn. Als al deze stoffen per direct niet meer gebruikt mogen worden, is het voor Duitse telers vrijwel onmogelijk nog gewassen te telen zonder gewasschade, veroorzaakt door insecten.

Compromis

In een ronde tafelgesprek kwam een compromis tot stand. De supermarktketen kwam met de partijen overeen dat voor 2016 de betreffende stoffen niet meer volvelds in gewassen mogen worden gespoten. Enkele, zoals bijvoorbeeld thiamethoxam (Cruiser), mogen nog wel als zaadcoating gebruikt worden.

Als de supermarkt zijn eisen had doorgedrukt, had dat tot problemen geleid, omdat veel behandeld zaad al was uitgeleverd aan telers en tuinders. Verder is afgesproken dat de telers de komende jaren proberen het gebruik van de stoffen in zaadcoatings te reduceren. Eind 2016 komen de partijen weer bij elkaar om een tijdschema daarvoor af te spreken.

‘Oneerlijke concurrentie’

De Duitse telers spreken overigens van oneerlijke concurrentie en een valse marketingtruc richting consumenten. De Duitse telers mogen van de Aldi Süd en Aldi Nord de acht stoffen niet meer gebruiken, maar de supermarkt koopt in het buitenland groentes en fruit in, die wel met deze middelen zijn behandeld. Nederlandse telers, die bijvoorbeeld wortelen telen voor de Duitse Aldi, kunnen dus gewoon met Cruiser behandeld zaad blijven gebruiken.

Beheer
WP Admin