Oplaat stelt dat de wetenschappelijke rapporten van de Efsa steeds extremer worden en politiek geladen zijn. – Foto: Ton Kastermans Fotografie PluimveeNieuws

‘Advies Efsa over welzijn vleeskuikens is absurd’

“Als het Efsa-advies over het beperken van de groei van vleeskuikens wordt overgenomen, betekent dat het einde van de vleeskuikensector in Nederland en in heel Europa. De adviezen zijn absurd, bijna pervers.” Dat zegt Gert-Jan Oplaat namens de Nepluvi en de Europese koepelorganisatie Avec.

Efsa publiceerde vorige week adviezen aan de Europese Commissie over het welzijn van zowel vleeskuikens als leghennen. Oplaat, voorzitter van de vereniging van pluimveeverwerkers Nepluvi en van de Europese koepelorganisatie Avec, heeft er geen goed woord voor over.

Oplaat stelt dat de wetenschappelijke rapporten van het EU-voedselagentschap steeds extremer worden en politiek geladen zijn. Hij valt met name over de limiet bij vleeskuikens van 11 kilo aan levend-pluimveegewicht per vierkante meter. Dat is volgens hem niet realistisch; voor de biologische sector geldt een bovengrens die met 21 kilo aan levend gewicht per vierkante meter zelfs bijna twee keer zo hoog is.

‘Adviezen ingegeven door wensdenken?’

Dat aantal kilo’s heeft ook de wenkbrauwen doen fronsen van Kees de Jong, voorzitter van de LTO-vakgroep Pluimveehouderij/NOP. “Ik vraag me af in hoeverre de adviezen zijn ingegeven door wensdenken. Hoe ver sta je dan van de realiteit af? Dan zijn pluimveeproducten alleen nog betaalbaar voor de rijke klasse.”

De overdekte uitloop voor de vlees- en legsector en de daglichtvoorziening van minimaal 20 lux voor pluimveehouders met vleeskuikens die Efsa adviseert, komen overeen met de eisen van het Beter Leven-keurmerk 1 ster. Dat is echter tot stand gekomen met randvoorwaarden die succes mogelijk maken, stelt De Jong. “Als we nu van het bijzondere de standaard maken, wordt in de markt elke drive voor verbetering doodgeslagen.”

Ook De Jong meent dat invoering van de adviezen de doodsteek voor de pluimveehouderij in Europa zal zijn. Pluimveebedrijven zullen worden verplaatst naar landen buiten de EU, omdat met de hoge eisen niet te concurreren valt met pluimveehouders in derde landen.

Oplaat stelt dat Europa volledig afhankelijk van import zou worden. Een jaar geleden, na de Russische inval in Oekraïne, bleek dat Europa wat energie betreft al sterk afhankelijk is van invoer. Van die energiecrisis hebben we niet geleerd, meent hij. “Voor voedsel dreigen we in Europa nu ook afhankelijk te worden van derden. Dat is in voormalig EU-lid het Verenigd Koninkrijk al zichtbaar in de vorm van lege schappen in de supermarkt.”

Efsa-advies niet wetenschappelijk onderbouwd

Oplaat voerde vorige week in Brussel spoedoverleg met het Avec-bestuur. Avec meent dat de adviezen in de Efsa-rapporten niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het heeft daarom het Britse agrarische consultancybureau Adas ingeschakeld om de Efsa-adviezen door te lichten. Ook heeft Avec de bij de leden aangesloten bedrijven verzocht hun expertise aan te wenden om de adviezen nader te onderzoeken. Daarnaast worden rapporten uit Duitsland en Frankrijk bekeken. Avec wil al die kennis bundelen om de Europese Commissie ervan te kunnen overtuigen de adviezen niet over te nemen.

Onder de auteurs van de Efsa-rapporten zijn ook wetenschappers van Wageningen UR en Universiteit Utrecht. Oplaat neemt het deze wetenschappers kwalijk dat ze de adviezen onderschrijven. Hij kondigt aan bij pluimveekoepel Avined een pleidooi te houden om als protest geen contractonderzoek meer bij de betrokken instituten neer te leggen.

Beheer
WP Admin