VarkensNieuws

Aantal varkensslachtingen daalt fors

Den Haag – Het aantal varkensslachtingen bedroeg in april 1,13 miljoen. Dat is 15,2 procent minder dan in dezelfde maand van 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De forse daling van het aanbod bij Nederlandse slachterijen in april is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van de eerste drie maanden. Toen verwerkten vleesconcerns nog 1,4 procent meer slachtvarkens met 3,6 miljoen stuks.

Het totale aantal slachtingen in de eerste vier maanden uit op 4,72 miljoen. Dat is een daling met 3,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Door een stijging van het gemiddelde slachtgewicht daalde de productie van varkensvlees in april minder hard (min 14,6 procent naar ruim 106.000 ton) dan het aantal slachtingen ten opzichte van april 2013. Tot en met april kwam de varkensvleesproductie uit op ruim 447.000 ton. Dat is 2,4 procent minder dan in de eerste vier maanden van 2013.

Beheer
WP Admin