Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Aantal projecten agrarisch waterbeheer gestegen

Het aantal projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is vorig jaar met 100 gestegen.

Er lopen nu meer dan 350 projecten. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Sinds de opstart van het initiatief in 2013 is het aantal projecten ieder jaar toegenomen. Vorig jaar is het aantal projecten met name in de melkveehouderij flink gestegen, aldus het verslag. In de melkveehouderij lopen 161 projecten, in de akkerbouw 88.

Nutriënten en gewasbescherming

Het doel van de meeste projecten heeft te maken met nutriënten en gewasbescherming. Volgens het rapport is een raming van het aantal deelnemende boeren van 15.000 realistisch. Een belangrijk onderdeel van het DAW in 2018 was de verbetering van de grondwaterkwaliteit in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Alle boeren in deze gebieden worden hiervoor benaderd. In Noord-Brabant heeft de werving 60 deelnemende boeren opgeleverd. In 2019 gaat de werving door.

LTO nam in 2013 het initiatief voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het doel: economisch duurzame bedrijven die de waterkwaliteit verbeteren en inspelen op klimaatverandering.

Beheer
WP Admin