Varkenshouderij

Nieuws 29 reactieslaatste update:31 jan 2015

Afname aantal varkensbedrijven zet door

Elke tien jaar halveert het aantal bedrijven en die trend zet onverminderd door.

In 1994 telde Nederland nog ruim 24.000 bedrijven met varkens. In 2004 stond de teller op ruim 10.000 en in 2014 zakte dit aantal naar iets meer dan 5.100. Dat betekent een halvering van het aantal bedrijven per tien jaar. Deze trend gaat voor bedrijven met zeugen en vleesvarkens nagenoeg gelijk op, alhoewel de daling in beide deelsectoren in perioden wel kan verschillen.

 

Bij het aantal varkens in Nederland is een ander beeld te zien. Het aantal daalde sterk tot 2002, maar met name het aantal vleesvarkens nam vanaf toen tot 2009 toe. De laatste jaren blijft het aantal zeugen stabiel en neemt het aantal vleesvarkens licht af. De verwachting is dat het aantal varkens tot 2020 niet veel zal wijzigen.

 

 

Doordat de aantallen varkens nagenoeg gelijk blijven, is het aantal zeugen en vleesvarkens per bedrijf evenredig gestegen. Het gemiddelde bedrijf met zeugen telt nu 552 dieren, het gemiddelde bedrijf met vleesvarkens 1.351 varkens. Wel zijn aantallen op bedrijven met vleesvarkens relatief harder gestegen, maar daar was ook wel een inhaalslag nodig.

 

 

Qua verdeling over Nederland zitten de meeste bedrijven met varkens nog altijd in Noord-Brabant. In alle varkensprovincies is het aantal bedrijven gedaald, maar in het Oosten (Gelderland en Overijssel) is de afname relatief groter. De kleinschaligheid en gemengdheid van bedrijven is daarvoor de belangrijkste oorzaak.

 

 

De verwachting is dat het aantal stoppende bedrijven volgens dezelfde trend doorzet. Dat betekent dat er in 2024 nog circa 2.500 bedrijven over zijn. In 2020 zijn dat dan circa 3.300 bedrijven. Veruit de grootste toename in het aantal stoppers was rond 1988-'89, 1994 en de enorme piek tussen 1999 en 2001. Sinds 2009 blijft de daling stabiel tussen 6 en 8 procent per jaar.

 

Marieke Ploegmakers en René Stevens

Laatste reacties

 • fa. de Graaf

  Schrikbarende cijfers en een enorme kaalslag van bedrijven en het vak. En dat allemaal door de overheids bemoeienis en de burocratie en maar meer regels verzinnen, zodat de bedrijven nog groter moeten worden om te overleven. Gevolg ook nu de vraag naar meer natuurlijk produceren en ook ontvolking van het platteland en de kinderen leren en studeren met subsidie en gaan inde stad wonen en werken. bij ons in de bollenteelt enz. ging het netzo. Ik verdiende als 17 jarige leuk bij met een hok varkens mesten van 20 stuks. Nu moet je er gem. 1200 hebben per bedrijf, dat is pas vooruitgang.

 • exvarkensboer

  Joepie, schaal vergroten, minder boeren. Prijs omlaag, meer werklozen die straks zich geen stukje vlees meer kunnen veroorloven.

 • schapendoes

  De varkensbedrijven hebben elkáár gewoon kapot gemaakt. De kleine boeren zijndoor de grote ondernemers eruit gewerkt. Dat heeft weinig met de regelgeving te maken. Als er meer voor kwaliteit i.p.v. kortzichtige kwantiteit, dus met respect voor de omgeving en het dier was omgegaan en er niet zo onverantwoordelijk met antibiotica en groeihormonen was rondgestrooid, dan was het boeren nog leuk geweest.

 • a.van.hoof1

  die schapendoes heeft er dus niks van gesnapt. Schrijf dan niks. Lees het eerste stukje van de Graaf nog maar eens. Onverantwoord gebruik van antibiotica lariekoek. Weet je wel wat dat kost? En groeihormonen zijn nog nooit gebruikt in de varkenshouderij.

 • Mozes

  Inkrimping van het aantal bedrijven en schaalvergroting zijn een gevolg van daling van rendement. Tegelijk zien wij een groei van de varkenshouderij in andere landen. Dit alles is een gevolg van verandering van de Europese landbouwpolitiek ( afschaffing van de beschermde markt voor graan ).

 • steenbok1

  afname zal de komende jaren doorgaan, dit komt gedeeltelijk door de regelgeving ( o.a. ammoniak verhaal ), en ook door ondernemerschap van varkensboeren ( het willen/ moeten groeien ). Verhaal van Schapendoes is echt onzin, denk dat hij niet uit de sector komt.

 • mtsjansens1

  Als ik deze trend door bereken is er in 2144 nog 1 varkensboer over met 1 miljoen zeugen en 5,5 miljoen mestvarkens, met een hoofdkantoor in Utrecht met de naam Rabobank Varkens BV !!!!!

 • mtsjansens1

  Als je deze trend doorberekend zal er in 2144 nog 1 varkensboer over zijn met 1 miljoen zeugen en 5,5 miljoen mestvarkens? Dan weet ik wel hoe dit bedrijf heet: Rabobank Varkens BV Geloof niet dat deze trend zich eeuwig zal doorzetten.
 • LUCTOR

  Het is niet de varkenshouderij de melkveehouderij kippenhouderij laten allemaal deze trend zien het is het gevolg net wat @mozes schrijft van de hedendaagse landbouwpolitiek maar de geschiedenis herhaald zich telkens weer deze grote bedrijven zullen ook eens uit elkaar vallen en er zullen dan weer kleine bedrijfjes ontstaan bij opgravingen van middeleeuwse boerderijen blijkt dat het bedrijven zijn waar 200tot 400stuks vee gehouden werden.Je ziet hier in NL ook generaties werklozen ontstaan hoort allemaal bij de hedendaagse politiek !!!

 • John*

  denk je dat rabobank dat risico neemt.. opbrengstprijs volgt kostprijs.. bedrijven die dit niet in balans hebben (groot en klein) verdwijnen. De marktprijs is gegeven dus leg de focus op kwaliteit en productiekosten dan kom je er wel. En of je de keuze maakt om wel of niet door te gaan is ieder voor zich!

 • Fermer

  Geen rendement voor de varkenshouder wordt als oorzaak gezien voor de schaalvergroting. Groter geeft kostprijsverlaging. Kostprijsverlaging geeft lagere varkens-, en dus biggenprijzen. Is het vlees in de winkel nu gemiddeld echt zoveel goedkoper geworden? Of heeft de kolom tussen producent en consument er flink van geprofiteerd? Schaalvergroting bij de boer geeft dus alleen rendement verderop in de kolom.
  Is schaalvergroting niet het directe gevolg van investeren door uitgekochte boeren, die door de belastingwetgeving bijna moesten vergroten om hun geld niet direct weer in te leveren? En is dat niet belastinggeld via een omweg bij de multinational afgeven, zij kunnen hun marge nu gemakkelijker vergroten?
  Hoeveel van de bedrijven die nu nog werkzaam zijn hopen er op dat ook zij een koper met zo'n beschikbaar kapitaal treffen? Of heeft ieder zo'n bedrijf dat men z'n kinderen gunt? Want voor de helft reduceren in aantal zal toch doorgaan. Of wordt het grote bedrijven koud saneren?

 • John*

  @ emmerei

  in een groeimarkt met veel vraag en weinig aanbod is er plaats voor iedereen. in een stabiele markt zullen bedrijven optimaliseren om het rendement te verhogen > schaalvergroting en productie verbetering. bij een dalende vraag en groot aanbod zullen de bedrijven met de laagste marges afvallen. Dat is de varkenscyclus :-)

 • Mozes

  @emmerei #11, vanaf 1994 ging het rendement in de Nederlandse varkenshouderij sterk naar beneden door stijging van de voerkosten. Dit werd veroorzaakt door afschaffing van de beschermde markt oa voor graan. Tijdens de beschermde markt van eind jaren vijftig tot begin negentiger jaren was de graanprijs in Europa zo hoog dat het niet rendabel was om daar varkens mee te voeren. In de Europese graangebieden kromp de varkenshouderij nog eerder in dan dat die groeide. Overtollig graan werd met exportsubsidie op de wereldmarkt afgezet die veranderde in een dumpmarkt. De Nederlandse varkenshouderij, vlak achter de grote zeehavens, maakten gebruik van graanververvangers die tegen dezelfde dumpprijzen van de wereldmarkt gekocht werden. Hiermee beschikte de Nederlandse varkenshouderij over spotgoedkoop voer en een groot concurrentievoordeel tegenover de rest van Europa.

  Na de afschaffing begin jaren negentig merkten de varkenshouders een sterke stijging van de voerprijzen. Hier werd op gereageerd door overschakeling op bijproducten. Tegelijk merkten boeren in de graangebieden een sterke daling van de graanprijs. Om toch nog enig rendement in de graanteelt te realiseren werd dit tot hogere waarde gebracht door er varkens mee te voeren.
  Zo zien wij kleine marges en neiging tot krimp in Nederland en groei elders in Europa.

 • John*

  en die graanboeren kopen in nederland de biggen wat zich vertaald in een belabberde positie van de nederlandse vleesvarkenshouder.

 • info104

  Nu schrijven we allemaal hoe het is gekomen en hoe het nu is ,maar wie kan me een toekomstvisie geven zodat ik bv. over een tijdsbestek van 10 jaar een gemiddelde winst van 10% per jaar kan behalen over mijn geïnvesteerd vermogen, of kan ik dan beter een windmolen plaatsen die levert me dat wel en hoef er nog weinig viezieke arbeid in te steken en ik heb weinig last van Thieme der gezeik

 • John*

  alleen bedrijven die kostprijs goed in beeld hebben en daar mee kunnen sturen blijven bestaan.

 • agro1

  mo6; been smoking funny things?? john; graanboeren kopen biggen??? huisvesting??? akkerbouwers, die onder boekhoudersinvloed met zwijntjes in zee gingen hebben een zware pijp gesmoord.

 • John*

  @agro1, dat zijn niet de nederlandse akkerbouwers..

 • wienbemelmans

  die schapendoes heeft ook ooit wat gehoord,er zijn niet minder varkens in ned alleen minder varkenshouders en dit komt puur door de overheid met hun regeltjes je moet er steeds meer hebben om een goede boterham te verdienen als we hier met duizend varkens een boterham hadden waren er nog genoeg boeren over.zie naar zwitzerland een boer met 1000 varkens heeft daar een bestaan maar dat is hier onmogelijk met dank aan de overheid,het moet gewoon groot.

 • agro1

  zwijnekot (excusez le mot) overnemen lijkt me tegenwoordig een helse klus. petje af voor de dapperen!!!! betekent, dat er leeg zullen komen te staan en grotere gebouwd worden. tisnieanders.

 • John*

  @agro1,

  idd. als je alles bij elkaar op telt wat er moet gebeuren om weer 10 jaar vooruit te kunnen in een bedrijf mag je al niet veel meer bieden om een rendabel bedrijf te exploiteren. 500 tot 1000 euro aan vervangen en reparaties heb je zo te pakken bij een zeugenbedrijf. voor een zeug met biggen ben je 500 tot 550 euro verder en dan nog 100 euro voor de rechten.. om in 14 jaar af te lossen en ongeveer 7% rendement te maken mag er niet meer dan 1800 euro per zeugenplaats geïnvesteerd worden. dan blijft er 300 tot 800 euro per dierplaats over voor de overname wat dus afhankelijk is van de staat van de stal. Zaken als grond en woonhuis komen hier dan nog bij.

 • agro1

  als je wat bedragen van elkaar aftrekt, denk ik dat het er net zo gezond uitziet als des lands begroting. zou proberen om ook belasting te heffen, lijkt mij enige uitweg.........

 • John*

  hoe bedoel je agro?

 • LUCTOR

  @wienbemelmans De essentie van de reactie van schapendoes is zo verkeerd nog niet u haalt een Zwitserse boer aan een Zwitserse boer heeft een andere mentaliteit als de NLer de Zwitserse boer ziet het niet als falen als het met het bedrijf wat minder gaat om inkomsten buiten het bedrijf te genereren de NLer zal naar de bank stappen om te kijken of er nog financier te verkrijgen is om nog meer dieren te houden want de states moet hoog gehouden worden @john kijkt ook naar de omgeving wordt er uitgebreid gaat hij ook mee met het verhaal anders verlies ik de concurrentie slag.

 • agro1

  begrotingstekort, zogezegd.

 • John*

  @ luctor

  iedereen zijn keus toch. Ik hoop dat ik door t volgen van alle ontwikkelingen om me heen mijn bedrijf zo kan positioneren dat het over 50 jaar nog bestaat. En in een verzadigde markt moet je de concurrentie goed in de gaten houden.

 • John*

  en daarbij ik verdiep me er wel in waarom bedrijven stoppen en waarom anderen stappen vooruit zetten.

 • LUCTOR

  @john Ken jouw gezins situatie niet maar wees eerlijk tel de afgelopen 5jaar bij elkaar op delen door 5 wat is dan het besteedbaar inkomen?
  Dat wil je toch zeker je kinderen niet aandoen zouden we in een land met ruimte en normale productie kosten leven kon ik nog met je meegaan de redenatie die jij hier stelt hebben meerderen gedaan nu staan sommige van deze bedrijven te koop maar zijn aan de straatstenen niet te slijten de enige die er garen bij spint is de NL staat jaarlijks ozb bedrijfsbeëindiging etc worden minimaal getaxeerd op 200 per vierkante meter vraag een taxateur of hij het er voor wil geven dan is het antwoord nee maar we kunnen niet lager want anders gaat de staat er niet mee akkoord.

 • agro1

  10 à 15 jaar oud = onverkoopbaar = afbreken. zelf kan je daar nog jaaaaren in door. gevolg van de moderne varkenshoederij. tant pis.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.