Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Engelse kamercommissie stelt onderzoek in naar melkprijs

Londen - De Engelse kamercommissie voor milieu, voeding en plattelandszaken (EFRA) stelt een officieel onderzoek in naar de melkprijzen en de wisselvalligheid daarbij. De commissie wil daarmee vaststellen welke verdere actie de regering kan ondernemen om de melkvee- en zuivelsector te ondersteunen.

"Onze commissie stelt altijd al veel belang in de zuivelsector. In 2011 stelden we een rapport op met aanbevelingen voor acties van de regering. De minister zegt dat ze al veel actie heeft ondernomen maar wij willen kijken of meer mogelijk is. Daarom nodigen we alle betrokkenen uit om hun mening te geven hoe we de Britse zuivelsector tijdens de huidige wereldwijde prijsdaling veilig kunnen stellen", verwoordt voorzitter Anne McIntosh.

De commissie heeft een aantal vragen opgesteld waarop ze specifiek antwoord zou willen hebben. Zo willen de kamerleden weten welke gevolgen de wisselvalligheid in de melk- en zuivelprijzen heeft voor melkveehouders en wat de gevolgen op korte, middellange en lange termijn kunnen zijn voor de melkproductie in Engeland. Verder wordt gevraagd wat de sector zelf denkt over de doeltreffendheid van de door de regering genomen maatregelen. "Hebben die er toe bijgedragen dat de levensvatbaarheid van de sector groter is geworden.'' De commissie vraagt ook wat het zogenaamde melkpakket van de EU de Engelse boeren feitelijk heeft opgeleverd. Tenslotte wil EFRA de mening van de zuivelsector weten over het werk van de toezichthouders op de supermarkten.

Eén reactie

  • koestal

    Engelse boeren zitten op een eiland,dan is export ook al weer beperkt en de retailers hebben daar een machtpositie

Of registreer je om te kunnen reageren.