Rundveehouderij

Achtergrond

Behoefte aan kali onderschat

Lochem – In de zomermaanden is het belangrijk dat er voldoende kali beschikbaar is voor het gras, om het gewas vitaal te houden. Het gras is dan droogtetoleranter en blijft beter doorgroeien, meldt ForFarmers Hendrix. Een gebrek aan kali is te zien aan dorre, gele bladpunten.

Kali speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding en het transport van voedingsstoffen in de plant. Toch is het bemesten met kali een vaak vergeten element. Kalitekort ontstaat als gevolg van lagere mestgift en een lager kaligehalte in de mest. Wanneer het kaligetal onder de 25 ligt is het advies om de betreffende percelen extra kali toe te dienen. Bij extra kalibemesting is het mogelijk tot 30 procent meer ruweiwit en 13 procent meer drogestofopbrengst te realiseren. Dit blijkt uit meerjarig onderzoek van ForFarmers Hendrix. Deze proeven zijn uitgevoerd op zandgronden door het toedienen van 60, 100 en 150 kilo zuivere kali.

Of registreer je om te kunnen reageren.