Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Denktank zoekt oplossingen voor stalemissies pluimvee

Een denktank met partijen uit de belangenbehartiging, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en overheden, werkt aan ideeën om de emissies van fijn stof, geur en ammoniak uit pluimveestallen te verminderen.

Het doel is om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de emissieproblematiek door partijen bij elkaar te brengen. “De oplossing ligt in het gezamenlijk optreden en kruisbestuiving”, zegt Hugo Bens, voorzitter van de ZLTO-vakgroep pluimveehouderij. “Boeren en periferie hebben daar een gezamenlijk belang bij.” Het project is eerder dit jaar opgezet, met deelnemers uit zowel Nederland als België. Afgelopen maand is de eerste bijeenkomst geweest, waarna vijf focusgebieden zijn aangewezen. Dat zijn: meetinstrumenten, klimaat/mest in stal/management, voer/water, markt en stal van de toekomst.

Stalemissies omlaag brengen op korte en lange termijn

In vijf werkgroepen willen de partijen nu dieper op deze focusgebieden ingaan, om samen uit te zoeken wat er mogelijk is om stalemissies omlaag te brengen op zowel korte als lange termijn. Daarbij wordt gezocht naar een oplossing om de problemen in de stal aan te pakken, zodat zowel de dieren als de pluimveehouder en omgeving hier baat bij hebben.

Deelnemende partijen zijn vanuit het bedrijfsleven: Philips, Coppens, Inno-Plus, Vitelia, ENS Technology en VDL Agrotech. Daarnaast wordt de groep op dit moment gevormd door LTO Nederland, de provincies Noord-Brabant, Limburg (Nederland) en Antwerpen, het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel, Wageningen UR, de Universiteit van Utrecht en de CAH Dronten.

De denktank komt voort uit een eerder initiatief van Boerenbond, ZLTO en LLTB, die een projectvoorstel hadden ingediend in Brussel om in aanmerking te komen voor financiële steun voor een grensoverschrijdend project om de emissieproblematiek aan te pakken. Toen dit niet lukte, is besloten het breder aan te pakken en verschillende andere partijen die bezig zijn met het verminderen van emissies hierbij te betrekken.

Eén reactie

  • John Claessens

    Kolonie de oplossing in milieudoelstelling

Of registreer je om te kunnen reageren.