Home

Nieuws

Weersverzekering: meer vraag, minder subsidie

De 'Tegemoetkoming premie brede weersverzekering' over 2016 daalt van 65% naar 62%. De oorzaak: in 2016 zijn meer aanvragen ingediend voor subsidie dan afgelopen jaar het geval was.

Met de Gecombineerde opgave zijn dit jaar 1.739 aanvragen ingediend voor de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering; afgelopen jaar waren dat er ruim 300 minder, namelijk 1.431.

RVO: brede weersverzekering is steeds bekender

Volgens RVO heeft die toename te maken met de steeds grotere bekendheid van de brede weersverzekering en de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de premie aan te vragen.

Budget van €9 miljoen is overschreden

Door de toegenomen belangstelling is het beschikbare budget van € 9.000.000 overschreden. Daarom is besloten het subsidiepercentage van het premiebedrag te verlagen van 65% naar 62%.

Deze maand uitsluitsel voor meeste aanvragers

De meeste aanvragers van de tegemoetkoming zullen deze maand horen of hun aanvraag gehonoreerd wordt. De overigen zullen in de eerste maanden van 2017 op de hoogte worden gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.