Akkerbouw

Nieuws 1006 x bekeken

'Akkerbouwareaal tegen trend in gestegen'

Amsterdam – Het akkerbouwareaal steeg in 2013 met een kleine 12.000 hectare tot 532.412 hectare. Hiermee is de dalende trend doorbroken.

Dat concludeert ABN Amro in haar rapport Visie op Sectoren. De areaalstijging komt door de positieve verwachtingen en de goede rendementen in 2012.

Aardappelen en granen blijven de belangrijkste akkerbouwgewassen voor Nederland, beide groeiden in 2013. Samen beslaan ze 64 procent van de teeltoppervlak.

Voor alle gewassen geldt dat de hectareproductie door de minder gunstige weersomstandigheden in 2013 lager was dan in het recordjaar 2012. Door de areaaluitbreiding is toch evenveel geproduceerd.

Het inkomen uit bedrijf daalde fors in 2013, maar was nog altijd aanzienlijk hoger dan in de periode voor 2010. De inkomsten uit akkerbouwproducten zijn sterk afhankelijk van de mondiale vraag. Deze nog altijd stijgende vraag zit op een dusdanig hoog niveau, dat een groter aanbod niet direct zorgt voor een forse prijsdaling.

Individuele bedrijfsresultaten worden sterk bepaald door het verkoopmoment, de kwaliteit van de producten en markttoeslagen. De verschillen tussen bedrijven onderling nemen toe.

ABN AMRO verwacht dat de groeiende mondiale vraag naar akkerbouwproducten doorzet, als gevolg van de groeiende behoefte aan voedsel en grondstoffen. "Nederlandse akkerbouwers hebben een sterke concurrentiepositie vanwege kwalitatief goede productie."

Volgens de bank zit de kracht van de Nederlandse akkerbouw in het flexibel en betrouwbaar telen van de kwaliteit waar de markt om vraagt. "Belangrijke innovaties hierbij zijn bodemontwikkeling en techniek. De productiviteit kan verder stijgen door te investeren in bodemkwaliteit en precisielandbouw."

Of registreer je om te kunnen reageren.