Commentaar

2608 x bekeken 6 reacties

'Vergeet de stikstof niet'

Alle aandacht gaat nu uit naar fosfaat. Maar het fosfaatprobleem is uiteindelijk kleiner dan dat van stikstof. 'It 's the economy, stupid', was ooit de verklaring die Bill Clinton gaf voor zijn succesvolle verkiezingscampagne. Zo zou je in de mestpolitiek kunnen zeggen: 'it 's the nitrogen, stupid'.

Stikstofoverschotten die water, bodem en lucht belasten vormen wereldwijd een groot milieuprobleem. Niet voor niks is de nitraatrichtlijn (stikstofbeleid dus) de basis voor het mestbeleid. Hebben we het fosfaatoverschot eenmaal onder controle - en binnen enkele jaren zit dat er echt aan te komen - dan komt het op de stikstof aan.

Stikstof is ongrijpbaar

Stikstof is veel moeilijker te 'managen' dan fosfaat. Stikstof spoelt uit, het vervluchtigt, het gaat makkelijk van de ene vorm over in de andere en is daarom ongrijpbaar. Na mestverwerking zit het in de dunne fractie. Bij afvoer betekent dat: hoge transportkosten.

Op het Nationaal Mestcongres, dinsdag 8 maart in Papendal in Arnhem, kwamen verschillende sprekers op dit punt. Het helderst was mesttransporteur Jan Bakker: "Jullie denken te makkelijk over de stikstof. Daar heeft de melkveehouder een probleem mee. Als boeren mest moeten afvoeren vanwege de stikstof, dan gaat de fosfaat gewoon mee."

Verscherpte derogatievoorwaarden

In zandgebieden met verscherpte derogatievoorwaarden merken veehouders dat al. Ze mogen 20 kilo minder stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare, of ruwweg 5 ton drijfmest. Dat scheelt meteen ruim 7 kilo fosfaat.

Het onderstreept meteen ook het grote belang van behoud van de derogatie.

 

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier. Blader ook door de interactieve tijdlijn!

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Moeten we dan toch terug naar Vastemest of stromest? Deze mest wordt tijdens opslag al dan niet aan de hoop of in de potstal omgezet door microorganismen, die de stikstof en koolstof gebruiken voor hun levenscyclus en op deze wijze de stikstof vastleggen zodat het bodemleven er door wordt geactiveerd na uitrijden. M.a.w. de kringloop profiteert van de Stikstof inplaats van dat het milieu wordt aangetast door de stikstof. Dat deze werkwijze geld kost is duidelijk, maar de huidige werkwijze kost ook geld en niemand weet hoeveel op termijn.

 • alco1

  Hoe kom je erbij dat stikstof de natuur aantast?
  Het laat de natuur gezond blijven, maw. het assimilatie proces goed op gang houden.
  Je natuur dan goed onderhouden door kap voor brandstof is het duurzaamste wat er bestaat.

 • farmerbn

  Als we het probleem van fosfaat hebben opgelost, willen sommige mensen weer een ander probleem onder de aandacht brengen. Bij deze. Hun schoorsteen moet wel blijven roken.

 • wienbemelmans

  Famerbn
  Je slaat de spijker op zijn kop ze beginnen al te zeuren de
  bomen sterven door te veel stikstof in de luchtdus het komt er aan . we houden ze wel aan het vreten.

 • Bennie Stevelink

  @alco, het bovenstaande verhaal van Johan Oppewal geeft precies aan waarom ik steeds sceptisch ben geweest over jou standpunt tav fosfaatrechten. Bij fosfaatrechten gaat het in feite niet om fosfaat maar om mest. Fosfaat is een meeteenheid voor mest. Het gaat om alles wat in verband staat met mest en vee-intensiteit, waaronder dus ook de stikstof in al zijn vormen.

  Het stikstofprobleem is ook een organischkoolstofprobleem. De C/N-coëfficiënt is in de huidige mest veel te laag. Ook @agratax wijst daar in zijn reactie op. Dus minder stikstof of meer organische koolstof. Dit betekent echter voer met veel lagere energie-inhoud wat alleen geschikt is voor koeien uit de jaren vijftig. De huidige hoogproductieve koeien hebben voer nodig waar mest van komt die slecht is voor de grond en milieu. Economisch kunnen wij niet terug naar de koeien uit de jaren vijftig terwijl dat vanuit milieuoogpunt wel zou moeten.

 • DJ-D

  Nee allemaal fout. Houd in de gaten wat de belangen zijn van die jongens van dat mestcongres.

  De landbouw via mest is niet schuldig aan het stikstof "zogenaamd probleem".

  In een artikel in de volkskrant stond. Dat geen enkele diezelauto de juiste uitstoot geeft op de weg. Alleen op de rollerbank. Ze doen aannames door auto's te tellen, maar die gegevens kloppen dus niet. Maar laat die boeren het zooitje maat oplossen. Die sector slikt toch alles. Stikstofuitstoot uit fossiele brandstoffen dat is schadelijk.

  Wordt echt tijd dat daar eens kamervragen over komen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.