Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Zonneparkplan van 95 hectare in Noordoostpolder

Een aantal boeren in de Noordoostpolder wil onder de naam Zonnepark Westermeerdijk een zonnepark van 95 hectare ontwikkelen.

Met de ontwikkeling van dit zonnepark willen de boeren hun grond onder en tussen de al op die locatie staande windmolens zo optimaal mogelijk gebruiken voor het opwekken van nog meer duurzame energie. Door een combinatie van het opwekken energie via zon in combinatie met wind kan efficiënter gebruik worden gemaakt van de netinpassing voor de afzet van stroom. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen maken de boeren gebruik van de expertise en praktijkervaring van Solarfields.

Inloopbijeenkomst op 30 oktober

De initiatiefnemers houden woensdagavond 30 oktober van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Goede Aanloop in Tollebeek een inloopbijeenkomst voor inwoners uit Creil, Espel en Tollebeek. Op de informatieavond worden de verschillende onderdelen van het project toegelicht en krijgen mensen de mogelijkheid om mee te denken over de landschappelijke inpassing en over de mogelijkheid tot participatie. De suggesties zullen, waar mogelijk, worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.

Beheer
WP Admin