Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Zoet water voor Schouwen-Duiveland

Bestaande methoden en technieken voor ondergrondse opslag van zoet water worden in de praktijk verder uitgewerkt in het project ‘Samenwerken voor Zoet Water’.

Dat meldt kennisinstituut Deltares, dat met gemeente Schouwen-Duiveland, Agrarisch Schouwen-Duiveland, agrarische ondernemers, ZLTO, KWR Water en Acacia Water werkt aan grootschalige toepassingen van zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland. De EU financiert dit project.

Slimme drainage

Boeren krijgen advies over waterberging en slimme drainagetechnieken. “In Zeeland hebben we veel kennis ontwikkeld over verzilting en waterberging in de ondergrond”, zegt Vince Kaandorp van Deltares. “De komende twee jaar passen we de beproefde oplossingen verder toe en schalen we ze op. Zeer relevant gezien de recente droogte. Door infiltratie en slimme drainage kan zoet water worden vastgehouden en droogte- en zoutschade worden voorkomen.”

Beheer
WP Admin