Partner
Een te massaal vanggewas en overgebleven onkruid beconcurreert de maisplanten, met duidelijk opbrengstverlies tot gevolg. RundveePartner

Zo zaai je een vroeg vanggewas zonder opbrengstverlies

Op de zand- en lössgronden verandert de maisteelt vanaf 2019 behoorlijk. Het vanggewas moet daar namelijk uiterlijk 1 oktober in de grond zitten. Dat betekent onderzaaien aan het begin van de maisteelt of voor 1 oktober mais oogsten voor nazaai van het vanggewas. Ik geef je praktische tips om je strategie te bepalen.

Wisselende resultaten met onderzaai

Een vanggewas kan samen met de mais gezaaid worden of middels onderzaai in het 4 tot 6-bladstadium van de mais. Het voordeel hiervan is dat je in het najaar ook nog later dan 1 oktober mais kunt oogsten, het vanggewas zit immers al in de grond.

Het nadeel van gelijkzaai en onderzaai is dat de resultaten in de praktijk erg wisselend zijn: overwoekering, slechte opkomst en problemen omtrent de onkruidbestrijding zien we in de praktijk helaas regelmatig.

Een te massaal vanggewas en overgebleven onkruid beconcurreert de maisplanten, met duidelijk opbrengstverlies tot gevolg.

Een te massaal vanggewas en overgebleven onkruid beconcurreert de maisplanten, met duidelijk opbrengstverlies tot gevolg.

Vroeg vanggewas én hoge maisopbrengst

In onze Nederlandse maisveredeling werken we al sinds het legendarische ras LG 11 aan het ‘vervroegen’ van mais, mét verhoging van de voederwaarde-opbrengst. Met succes: rassen zoals de zeer vroege LG 31.205 en de vroege LG 31.226 leveren bijvoorbeeld 22,5 tot 23 ton ds/ha in de rassenlijstproeven. Dat is meer dan veel middenvroege rassen!

Met een vroeg maisras is de kans op rijpe mais in september het grootst.

Met een vroeg maisras is de kans op rijpe mais in september het grootst.

Een (zeer) vroeg ras zaaien geeft bovendien meer oogstzekerheid, ook op de lichtere gronden:

  • Minder kans op gemodder bij de maisoogst;
  • In het voorjaar gelegenheid om eerst een snede gras te oogsten;
  • In een nat voorjaar tijd om goede zaaiomstandigheden af te wachten;
  • In het najaar meer gelegenheid om gras in te zaaien.

Vroeg zaaien om vroeg te oogsten?

Sommige telers denken hun oogstdatum te vervroegen door de mais vroeger te zaaien. Dit is echter niet de oplossing! Mais stemt zijn bloei af op de daglengte en het groeiseizoen is onzeker. Vroeg zaaien zorgt niet perse voor een vroege bloei en dus ook niet voor een vroege afrijping. Zaai de mais liever bij een voldoende hoge bodemtemperatuur en wanneer je geen structuurschade rijdt.

Mijn advies: met (zeer) vroege maisrassen van LG zaai je voor 1 oktober je vanggewas zonder in te leveren op maisopbrengst!

Bekijk onze ultravroege, zeer vroege en vroege rassen voor seizoen 2019 >>

Voor meer informatie, vragen stellen en persoonlijk advies ga je naar www.ruwvoerforum.nl

Beheer
WP Admin