Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenVideo

‘Zo nat is het land in 30 jaar niet geweest’

Akkerbouwers in Zuidoost-Brabant zag de afgelopen weken hun aardappelland natter en natter worden. Tientallen hectaren aardappelen, mais en suikerbieten zijn verloren. Niet alleen de opbrengstderving is een probleem, ook de vervolgschade.

Pootgoed voor volgend seizoen is verloren, herbemesting is nodig en gewasbescherming kan niet worden uitgevoerd waardoor de ziektedruk ongekend hoog is. De akkerbouwers zijn boos op hun waterschap De Dommel. Sloten zijn onvoldoende uitgediept en te laat gemaaid.


Beheer
WP Admin