Foto: Hans Bijleveld PluimveeNieuws

Zevende besmetting met vogelgriep in Gelderse Vallei

Bij een pluimveebedrijf in Lunteren (Gld.) is vrijdag vogelgriep vastgesteld.

Alle 88.000 legkippen worden geruimd. Het gaat om de zevende besmetting in deze regio in minder dan twee weken tijd. De dieren van zeven pluimveebedrijven die binnen een straal van 1 kilometer liggen, worden eveneens geruimd.

Bij 53 andere bedrijven in de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf wordt onderzocht of dieren zijn besmet met vogelgriep. In een periode van tien dagen zijn er in de Gelderse Vallei zeven besmettingen vastgesteld: vijf in Lunteren, één in Voorthuizen en één in Barneveld. Daarbij werden zo’n 440.000 stuks pluimvee geruimd. Twee keer betrof het eendenbedrijven en vijf keer bedrijven met legkippen.

Preventieve ruimingen

In die periode werd de preventieve ruiming aangekondigd van 26 pluimveebedrijven. Om hoeveel dieren het precies gaat, is nog niet duidelijk. Van de vijf bedrijven dichtbij de besmetting van afgelopen woensdag in Lunteren stonden er vier leeg. Bij het vijfde bedrijf werden 20.000 kippen geruimd.

Kamerbrief

Minister Henk Staghouwer van het ministerie van LNV stelde donderdag in een Kamerbrief dat de eerdere besmettingen op de pluimveebedrijven vrijwel allemaal het gevolg waren van afzonderlijke virusintroducties vanuit wilde vogels in de omgeving. Voor de recente uitbraken in de Gelderse Vallei is dit mogelijk anders, gezien het grote aantal pluimveebedrijven in deze regio, het relatief korte tijdsbestek waarbinnen deze besmettingen plaatsvinden en het afnemend aantal besmette wilde vogels. “Het lijkt hier daarom aannemelijker dat het virus zich tussen bedrijven verspreid heeft.” Staghouwer baseert zich daarbij op advies van de Deskundigengroep Dierziekten.

Het lijkt hier daarom aannemelijker dat het virus zich tussen bedrijven verspreid heeft

Het traceringsonderzoek op de bedrijven heeft volgens de minister echter geen volledig beeld opgeleverd van de besmettingsroute van de bedrijven. Behalve bij de twee bedrijven in Lunteren van 19 april, die van dezelfde eigenaar zijn, is er geen directe relatie gevonden tussen de recente besmettingen in het gebied. Er wordt nog aanvullend onderzoek gedaan in het laboratorium. Dat kan mogelijk duidelijk maken langs welke routes de verspreiding heeft plaatsgevonden.

Bezoekverbod uitgebreid

De minister heeft het bezoekverbod aan pluimveehouderijen in de regio’s 7 en 10 – het gebied van Utrecht tot Zwolle en van Deventer tot Arnhem – uitgebreid. Er komt niet alleen een verbod op bezoek aan de dierverblijfplaatsen, maar ook het erf en alle andere bedrijfsgebouwen, zoals voorportalen, ruimtes waar eieren worden verzameld opgeslagen, en opslagruimtes voor materialen, strooisel of voer worden verboden terrein voor al het bezoek dat niet strikt noodzakelijk is voor dierenwelzijn en diergezondheid. Eieren mogen nog wel worden opgehaald. Pluimveehouders in beide regio’s kunnen ook nog visite blijven ontvangen want het woonhuis valt niet onder het verbod.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Reacties

Beheer
WP Admin