AkkerbouwOpinie

Zet hightech machines in om de wereld te redden

De boerenpraktijk bij Novifarm sluit aan bij Louise Fresco’s opvatting: hightech gaat de wereld redden.

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking verantwoord van gezond voedsel voorzien? Het is een vraag die velen van ons bezighoudt en een flink aantal is er ook praktisch mee bezig. Chinezen zijn erg actief, zowel in eigen land als in Zuid-Afrika, waar ze grote gebieden vruchtbare grond ontginnen om hun bevolking te kunnen voeden.

Investeer hightech in productief maken van miljoenen hectares wereldwijd

Zo zijn er in de wereld waarschijnlijk miljoenen hectares die met een beetje meer aandacht productief kunnen worden. Direct doen, investeer daar ontwikkelingsgeld in, lever kennis en advies. Hier ligt een mooie taak voor Nederland. Wij hebben tenslotte onze eigen Wageningse Valley, waar veel kennis geconcentreerd is. Ik weet dat veel studenten zich op het buitenland richten met hun studie en ik hoop dat ze dat in de praktijk gaan brengen.

‘Tech gaat de wereld redden’, is een uitspraak van Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. Ze is zeer gemotiveerd om de wereld van voldoende voedsel te voorzien en staat nogal eens tegenover biologisch omdat zij van mening is dat we met biologisch alleen de wereld niet kunnen voeden. Ik denk dat ze gelijk heeft.

We moeten toe naar voeding die past bij de draagkracht van de aarde

Boeiend was het dan ook toen Marianne Thieme en Louise Fresco eens samen aan tafel zaten in het tv-programma Buitenhof. Even leek het een tweestrijd te worden. Geen ordinaire, want het zijn allebei verstandige vrouwen die staan voor hun zaak. Maar het mooie was dat ze aan het eind van het programma samen konden lachen. Ze vonden beiden dat onze aarde 10 miljard mensen moet kunnen voeden op een verantwoorde wijze. Heel kort gezegd: we moeten naar een samenleving die haar culturele eetpatronen opgeeft en naar een voeding toegaat die past bij de draagkracht van de aarde. Die zin geeft weliswaar ruimte voor discussie, maar is wel een richtpunt.

Met aangepaste machines kunnen we in de akkerbouw veel bereiken

Wat doen wij bij Novifarm met dit alles? Wij zijn voor inzet van techniek om te besparen op kunstmest, bestrijdingsmiddelen, zaaizaad en pootgoed. Bij dat laatste om met variabele pootafstanden in de rij een uniformere partij aardappelen na te streven, wat weer minder afval geeft. Het is ook in het belang van de afnemer en uiteindelijk van onze portemonnee. Die variabele afstanden zijn nodig omdat op onze gronden de ‘zwaarte’ van de grond binnen een perceel nogal varieert.

Ook op het gebied van bemesting is er wel wat te doen. Er is op het moment veel dierlijke mest beschikbaar en die is voor onze gewassen zeer bruikbaar mits op het juiste moment toegepast. Dierlijke mest in het voorjaar aanwenden is tegenwoordig mogelijk zonder veel schade aan de structuur van de grond te veroorzaken. De aardappelen zijn zeer dankbaar voor de sporenelementen in die mest. Met aangepaste machines en vaste sporen, wat met gps mogelijk is, kunnen we veel bereiken.

Beheer
WP Admin