Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Zeeuwse telers druk met pootgoed

Pootaardappeltelers zijn volop bezig met sorteren van hun pootgoed. Het pootgoed voor vroege overzeese bestemmingen is al geleverd. Afnemers in Noordwest-Europa hebben minder haast.

Deze Schouten-sorteerder kan desgewenst op vijf maten sorteren. Voor de kleinste maten zijn kluitenscheiders aangebracht, die zeker dit jaar al flink wat werk uit handen nemen.

In de leeskamer worden nu door Haak en medewerkers vooral kluiten en een enkele groeischeur uit het Melody pootgoed gelezen.

Een voorbeeld van enkele groeischeuren. Voor alle kwaliteiten pootgoed worden dergelijke groeischeuren niet geaccepteerd, maar omdat dit jaar in veel pootgoedpartijen groeischeuren voorkomen, wordt een rechtse groeischeur voor klasse B getolereerd. Goethals huldigt overigens het standpunt dat elke groeischeur eruit moet, om de afnemer optimaal pootgoed te kunnen leveren.

Na het lezen komt het pootgoed in een voorraadbunker. Hiervan zijn er drie, zodat in drie maten gelezen kan worden zonder dat de bunker eerst leeg moet.

Vanuit de voorraadbunker gaat het pootgoed naar de kistenvuller. Tijdens dit transport gaat het pootgoed onder een pieperdoes, rechtsonder, waar het wordt behandeld met het middel Diabolo om bewaarziekten te voorkomen.

Het bedrijf beschikt over een automatische opzak- en palettiseermachine met de mogelijkheid ook big bags te vullen.

Albert Goethals in een van cellen op kisten eigen Melody pootgoed. In drie cellen van elk 200 ton met mechanische koeling, wordt het pootgoed nu bewaard op een constante temperatuur van 3,2 graden.

Een wat apart pootgoed is deze Jazzy. Dit is een aardappel voor een wat meer exclusieve bestemming. De voor consumptie gebruikte knollen zijn niet groter dan die van dit pootgoed.

Aan de andere kant van Zeeland, op Schouwen-Duiveland, sorteert Piet Jan van Langeraad uit Dreischor een partij Agria-pootgoed. In de leeskamer bijgestaan door medewerksters van AB Werkt Zuid-Nederland.

Er waren tijdens het groeiseizoen in een betrekkelijk klein gebied als Zeeland toch nog flinke verschillen. Terwijl op Zeeuws-Vlaanderen de droogteperioden werden afgewisseld met flinke regenval, waardoor groeischeuren konden ontstaan, viel er tijdens de droogteperioden op Schouwen-Duiveland voldoende regen om de groei erin te houden. In het pootgoed geteeld rond Dreischor komen dan ook geen groeischeuren voor. Dit is het beeld van het ongesorteerde pootgoed in de bewaring.

Van Langeraad beschikt op zijn bedrijf 'Dreischors Nieuwland' over twee luchtgekoelde bewaarhallen en een mechanisch gekoelde bewaring. De ruimte tussen de kistenrijen wordt bovenaan afgedicht met luchtzak, zodat de ingeblazen lucht wel door de kisten moet.

De motoren van de ventilatoren voor de beluchting zijn traploos instelbaar. Losse kachels kunnen worden ingezet om het product op te warmen.

Samen met collega-pootgoedteler Koos van Gastel, ook uit Dreischor, heb ik een samenwerkingsverband op het gebied van de aardappelteelt. We telen onafhankelijk, maar we hebben de werktuigen zoals planter, rooier en sorteermachine gezamenlijk. Op deze manier werken onze bedrijven al enkele generaties samen en het bevalt prima , aldus Piet Jan van Langeraad.

Een kist met pootgoed wordt op de valbreker van de voorraadbunker gestort en gaat zo het sorteertraject in.

Met de inmiddels ongeveer 40 jaar oude Dijkstra-sorteerder kan op vijf maten worden gesorteerd. Nu wordt op vier maten gesorteerd. Van 28/35 tot 55/60. Alles boven de 60 gaat weg voor consumptie.

Na het lezen gaat het pootgoed weer in de kist tot er geleverd kan worden. Hier krijgt het pootgoed via een Mafec-vernevelaar een behandeling met Imazalil, ter voorkoming van bewaarziekten.

Het gesorteerde en gekiste pootgoed in afwachting van levering. Op jaarbasis telen van Langeraad en van Gastel ongeveer tien rassen pootgoed.

Een halfautomatische opzak- en palettiseerinrichting wordt ingezet wanneer de afnemer dat wenst. Een deel gaat weg in big bags.

Een partij opgezakt en door NAK gecertificeerd Victoria-pootgoed staat klaar voor uitlevering. Inmiddels is ook een aantal kisten klasse S van het ras Esmee voor vermeerdering in het komend seizoen binnengekomen.

Een groot deel van de Nederlandse pootaardappelen wordt geëxporteerd. Al in de nazomer is begonnen met het sorteren en leveren voor bestemmingen waar al in december kan worden geplant. Voor de meer noordelijke bestemmingen hoeft nog niet te worden uitgeleverd. Wel wordt al op maat gesorteerd en kluiten en afwijkende knollen uitgelezen. Zo ook bij Goethals-van Hecke uit Sas van Gent in Zeeuws-Vlaanderen. - Foto's: Anton Dingemanse

Zelf is Goethals al klaar met het sorteren van zijn eigen pootgoed. De faciliteiten zijn nu beschikbaar voor collega-pootgoedtelers die nu efficiënt hun pootgoed kunnen sorteren en uitlezen in de ruime sorteerloods. Het gesorteerde pootgoed gaat weer in de kist en gaat retour naar het bedrijf van de collega. In dit geval naar de boerderij 'Weinig rust' van de familie Haak in Hoek, waar het wordt opgeslagen tot het geleverd wordt.

Een vracht ongesorteerd pootgoed van 'Weinig rust' is weer gearriveerd. De kisten worden uit de aanhanger naar binnen gereden.

Een kist wordt met de kantelaar van de heftruck geleegd in de voorraadbunker, van waaruit het pootgoed het sorteertraject ingaat.

Bij het verlaten van de bunker wordt de tarra al gescheiden, in hoofdzaak loofresten, en gaat het pootgoed via opvoerband naar de sorteerunit.

Beheer
WP Admin