Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Zeeuwse telers bijgepraat over smart farming

Agri & Food Centrum Colijnsplaat organiseerde op proefboerderij Rusthoeve samen met Agrifirm een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van smart farming. Ondertussen gaat het werk op de proefvelden gewoon door.

De eBee wordt gelanceerd voor de demonstratievlucht. Er is al gekeken of er beelden kunnen worden gescand die geschikt zijn voor plantentelling. Daarvoor is de gebruikte techniek nog niet geschikt. Bij de evaluatie van smart farming op deze dag, blijkt dat de fine tuning van de precisielandbouw nog lang niet is afgerond, maar eerder in een beginfase is.

Het graszaad heeft maar enkele dagen op zwad gelegen en is goed rijp. Het vochtgehalte is 10,8%.

Naast proefboerderij is de Rusthoeve ook een gangbaar akkerbouwbedrijf van 100 hectare. Loonwerker Jewan Breure dorst hier 4 hectare Engels raaigras voor Barenbrug.

In de kist zit mooie, schoon gedorste gerst.

De rest van de opbrengst gaat in de tank en wordt in kisten gelost.

De monsters worden verzameld en overgedragen aan CZAV voor nauwkeurig laboratoriumonderzoek.

De meetunit waar de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen. Het hectoliter gewicht komt uit op 66 kilo.

Tijdens het dorsen wordt van elk veldje een monster genomen. Het monster wordt met de rest van het gedorste veldje meegewogen voor een accuraat totaalgewicht per veldje.

Er liggen 44 veldjes van 20 vierkante meter groot. Het vochtgehalte blijkt tijdens het dorsen 13,2% te zijn.

Terwijl de bezoekers aan de smart farming middag zich lieten bijpraten over de laatste ontwikkelingen, bleef het werk van de proefboerderij niet liggen. De wintergerstproeven voor CZAV zijn rijp en worden nu gedorst met een Deutz-Fahr-proefveldcombine.

Op een billboard worden de verschillende interpretaties van een perceel getoond, die door de eBee zijn gescand. Omdat in de lagere luchtlagen turbulentie door bijvoorbeeld bomen of bebouwing vaak voorkomt, wordt meestal pas vanaf een hoogte van 30 meter gescand.

Wanneer het gaat over smart farming, kan scannen vanuit de lucht of ruimte niet onbesproken blijven. Naast Aerovision met satellietbeelden was Dronedienst eBee van MDL Agro aanwezig met uitleg en demonstratie.

Agrifac gaf uitleg over de StrictSprayPlus, een elektrische klep die per afzonderlijke spuitdop de afgifte kan regelen. Hier is deze klep op de spuitdopeenheid geplaatst met links de gebruikelijke klep. Doordat nu elke spuitdop via elektronica apart wordt bediend en de klep razendsnel op de commando's reageert, is met gebruik van gedetailleerde taakkaarten of sensormeting een zeer precieze bespuiting mogelijk. Het systeem dat hierop voortborduurt is DynamicDosePlus, waarmee in de toekomst de afgifte op plantniveau is te sturen.

In de sensormodules zijn vier zendsensoren geplaatst met elk een eigen meettaak en in het midden een ontvangsensor. Zo kan tegelijkertijd, maar onafhankelijk van elkaar, bijvoorbeeld biomassa, stikstof in blad en chlorofyl worden gemeten. Deze gegevens worden vastgelegd en kunnen worden gebruikt om taakkaarten te maken.

Abemec informeerde bezoekers over hun kunstmeststrooier met de daarbij geïntegreerde Fritzmeier-gewassensor voorop de trekker. De sensoren aan het eind van elke arm meten de toestand van het gewas en de elektronica past de kunstmestgift daarop aan.

Telers krijgen uitleg over de mogelijkheden van de Veris-bodemadviesdiensten. Met de Agrometius-bodemscanner worden scans gemaakt die de volgende gegevens opleveren: elektrische geleidbaarheid van 0-30 en 0-90 centimeter, hoogte, organische stof, pH en sinds kort het lutumgehalte en de CEC. HLB was aanwezig met een handscanner en Lab in a Box.

Bezoekers kregen van Agrifirm toelichting bij de interpretatie van taak- en praktijkkaarten van verschillende scanmethoden. -Foto's: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin