Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Zeeland geeft €1,2 miljoen extra subsidie voor natuurherstel

De provincie Zeeland stelt €1,2 miljoen beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer langs de natuurgebieden Manteling op Walcheren en de Kop van Schouwen.

In beide duingebieden is de natuur de afgelopen jaren verslechterd. De Ecologische Autoriteit meldde begin dit jaar dat de gebieden te maken hebben met verzuring en vermesting door onder meer te veel stikstof en verdroging.

Nieuwe subsidieregeling

Verantwoordelijk gedeputeerde Wilfried Nielen legt uit dat het om een nieuwe subsidieregeling gaat. De uitvoering gebeurt op dezelfde wijze als het al langer bestaande stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Gecertificeerd agrarisch collectieven, zoals Poldernatuur Zeeland, kan de subsidie aanvragen. Het collectief begeleidt de gebruikers van grond bij het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan het natuurherstel.

Subsidies kunnen van 8 juli tot en met 30 september worden aangevraagd. Regelingen hebben een looptijd van zes jaar.

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit een samenwerking van negen agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en sluit beheercontracten af met agrariërs voor onder meer de aanleg en beheer van akkerranden, hagen, poelen en botanische graslanden.

Beheer
WP Admin