404816 Medewerker Tom Kolen van loonbedrijf Ron de Bruijn (06-53288168) maait het gras van veehouderij vd Eijnden in Moerstraten RundveeNieuws

Wisselende resultaten bij voorspellen grasgroei

Inschatten van grasopbrengst lijkt voor zandgronden gemakkelijker dan voor klei en veen.

Dat blijkt uit een vergelijking van modelmatige voorspellingen met de werkelijke resultaten in 2016 en 2017. Sinds twee jaar werkt Wageningen Livestock Research binnen de projecten Amazing Grazing en Precisie Landbouw 2.0 aan het modelmatig voorspellen van de actuele grasgroei.

Ruw eiwitgehalte en stikstof in bodem

Dit seizoen wordt er naast opbrengst ook specifiek gekeken naar de voorspellingen van het ruw eiwitgehalte in gras en het meten van stikstof in de bodem met sensoren. In Amazing Grazing zal de groeivoorspelling onder beweidingsomstandigheden getest worden, dit is een volgende stap in de ontwikkeling van een groeimodel.

Het model voorspelde zowel in 2016 als in 2017 de jaaropbrengst goed op zandgrond. Voor kleigrond was dit ook in 2016 het geval, maar in 2017 werd de opbrengst onderschat.

Onderschatting grasopbrengsten

Op veengrond kwam in 2016 eind juni een deel van het proefveld onder water te staan waardoor verschil in opbrengsten tussen herhalingen ontstond. Dit gaf een relatief grote spreiding in gemeten grasopbrengsten ten opzichte van de voorspellingen. Opvallend is de onderschatting van grasopbrengsten voor klei en veen in 2017. De oorzaak hiervan wordt verder geanalyseerd om het groeimodel te kunnen verbeteren.

Beheer
WP Admin