Foto: Canva AlgemeenNieuws

Wereldwijd bio-areaal 20% toegenomen

Het wereldwijde areaal van biologische landbouw groeide in 2017 met 20% ten opzichte van 2016. Dit is de grootste groei ooit.

In Nederland groeide het areaal met 7%. Dat blijkt uit een studie van het Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).

In 2017 werd in totaal bijna 70 miljoen hectare biologisch bewerkt door in totaal 2,9 miljoen boeren. Een jaar eerder was het areaal nog iets meer dan 58 miljoen hectare dat bewerkt werd door 2,75 miljoen boeren. Wereldwijd was in 2017 1,4% van het areaal biologisch.

Lees verder onder de afbeelding.

Meeste hectares in Australië

Australië heeft bij uitstek het grootste bio-areaal ter wereld van 35,6 miljoen hectare. De nummers 2 en 3, Argentinië en China, volgen op ruime afstand met respectievelijk 3,4 miljoen en 3 miljoen hectare. Nederland heeft een areaal van ruim 56.000 hectare.

Aandeel biologische landbouw

De landen met het grootste aandeel biologische landbouw zijn Liechtenstein (38%), Samoa (38%) en Oostenrijk (24%). 14 landen hebben een aandeel van 10% of meer aan biologisch areaal volgens de studie. Het Nederlandse aandeel biologische landbouw bedroeg 3% in 2017. In Zwitserland, Denemarken en Zweden wordt het meest biologisch gegeten. Nederland staat binnen Europa op de tiende plaats van landen waar mensen het meest biologisch eten.

Beheer
WP Admin