Phil Hogan.<br /><em>Foto: Roel Dijkstra </em> AlgemeenNieuws

‘Wereldvoedselvraagstuk vooral politieke uitdaging’

Het wereldvoedselvraagstuk en redden van het milieu zijn vooral politieke uitdagingen, stelt Eurocommissaris voor landbouw Phil Hogan.

Boeren produceren voldoende voedsel, er is voldoende areaal en het is voor iedereen duidelijk waar het milieu onder druk staat. Dat zei Eurocommissaris voor landbouw Phil Hogan tijdens het Forum for the Future of Agriculture in Brussel.

“We moeten onszelf organiseren”, aldus Hogan. Hij noemde het een grote vooruitgang dat nu onder een vice-voorzitter van de Commissie verschillende beleidsterreinen samenwerken. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is volgens hem “groener dan ooit” maar tegelijk ziet de Ier ruimte voor verbetering.

Langetermijnvisie

Boeren zijn volgens hem per definitie geïnteresseerd in de lange termijn; vaak bestaan hun bedrijven generaties lang. “Boeren weten dat ze goede bodems en watermanagement nodig hebben om voort te blijven bestaan. Ze zullen de uitdaging beantwoorden”, aldus Hogan.

Op de vraag of een groter deel van het Europese landbouwgeld beschikbaar komt voor vergroening, antwoordt Hogan dat dit zo is als de Europese Raad daarom vraagt. De Commissie is immers het uitvoerende orgaan. “Duidelijk is dat er nog wel wat grote vraagstukken zijn die geld kosten, zoals het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk.”

Ook vindt Hogan dat het economische aspect van landbouwbeleid niet moet worden veronachtzaamd. De officiële Europese doelstelling is ook dat boeren en tuinders een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen.

Beheer
WP Admin