Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Welk systeem geeft beste peenrug?

Veel peentelers vragen zich af wat de beste methode is om peenruggen op te bouwen. Reden voor onderzoek- en adviesbureau Delphy om een demonstratie met drie systemen te organiseren. Onderzoekers volgen dit seizoen het effect van de systemen op opkomst en sortering van het eindproduct.

Een overzicht van de prijzen voor peen vind je op boerderij.nl/markt.

Een close-up van de TwinRotor. Deze heeft een volveldsfrees met bovenop de rug nog een strokenfrees die de toplaag extra bewerkt.

De derde machine is de TwinRotor van Struik. Het bijzondere van deze frees is dat de toplaag van de rug extra wordt bewerkt zodat er een mooi fijn zaaibed ontstaat, terwijl in de rug de structuur wordt behouden.

De oneffenheden in de bovenlaag van de rug hebben te maken met de draaisnelheid van de diabolorol. Bij een juiste afstelling zorg deze ook voor een strak beeld.

De tweede machine is een Grimme-frees met wortelset en diabolorollen. Deze combinatie freest minder intensief op de plek waar de rug wordt gevormd, zodat de rug een mooie structuur behoudt. Hier was een voorbewerking niet nodig geweest.

Telers kijken kritisch naar de opgebouwde ruggen. Deze moeten voldoende stevig zijn om aansluiting bij de ondergrond te krijgen.

Met de combinatie kopeg, aanaardkap en diabolorol van Loonbedrijf Vedelaar uit Nagele blijft de structuur van de grond in de rug intact. De machine laat een mooi vlak zaaibed achter.

De demo is aangelegd op kleigrond van 28 % afslibbaar. Een rotorkopeg heeft de grond voorbewerkt. Gezien de mooie structuur was dat misschien niet nodig geweest.

Gedurende het seizoen vergelijken onderzoekers de resultaten van de verschillende systemen. Hierbij kijken zij vooral naar de opkomst, de sortering en de opbouw van de rug.

Waar het om draait is de structuur in de rug. Die moet een onbelemmerde groei van de peen mogelijk maken.

Delphy-onderzoeker Marc Versprille geeft peentelers op het proefperceel in Nagele (Fl.) uitleg over de drie technieken van ruggenopbouw voor peen.

Beheer
WP Admin