Het melken van een koe. Melkprijsschommelingen zijn grilliger dan de schommelingen van voer- en energieprijzen. Foto: ANP RundveeOpinie

Vrijemarktwerking, maar geen gelijk speelveld

Vrijemarktwerking. Het klinkt goed, wie wil er nu niet vrij zijn. En bij elke bijeenkomst in Europa aangaande handelsovereenkomsten met andere handelsblokken weten we vaak niet precies wat er uit komt en óf er wat uit komt.

Maar zeker is wel dat alles wat er wel uit komt, leidt tot minder marktbescherming. Al 30 jaar is dat de rode draad die telkens terugkomt in de handelsakkoorden. Daarin past ook afschaffing quotering; de dynamiek van de wereld op het erf ervaren.

En dan ervaar je wat voor impact een handelsboycot kan betekenen, zeker als dat gepaard gaat met voorspoedige productie in andere zuivellanden. Een stevig El Niño-effect, slechtere melkproductie in Amerika, aantrekkende consumptie in Azië en Afrika en we koersen weer 2014.

Voer- en energieprijzen schommelen

De volatiliteit is er niet alleen bij de melkprijs, ook de voer- en energieprijzen en bij wisselkoersen. Maar eerstgenoemde is wel de grilligste. De tijd van quotering komt niet terug, moeten we ook niet willen. Echter, vrij wereldhandelsverkeer – wanneer dat zo wordt bejubeld – vereist ook level playing field (gelijk speelveld). En dat is er niet, niet in Europa en niet tussen handelsblokken wereldwijd.

Zelfs niet in Nederland, het blijkt een trend te zijn: regionalisering. Grondgebondenheid geldt in Noord anders dan in Zuid. De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam verlaagt zich zelf door sectorgeld uit te delen aan vroeg weidende boeren. Dubbel fout: eerst al onderscheid in weiden en niet-weiden en dan ook nog een keer vroeg of later starten met weiden. Sinterklaas spelen met andermans geld.

Naast onrustige zuivelmarkt discussies over kalfjes

De onrustige internationale zuivelmarkt gaan we behouden en die wordt voor melkveehouders in Nederland nog verder bemoeilijkt door NGO’s, de keten en de politiek. Dezelfde staatssecretaris durft de sector op te zadelen met het volgende: kalfjes moeten volgens Marianne Thieme (PvdD) bij de koe blijven, Van Dam zegt dat de sector daar een antwoord op moet hebben. Iedereen die een beetje kennis van zaken heeft weet dat elk uur dat een kalf langer bij de koe blijft, de sterftekans wordt verhoogd met 1%. Wederom rationaliteit verdringen door onderbuikgevoelens.

De markt: vrij in de wereld, beklemmend op locatie.

Beheer
WP Admin